Upprepning, kunskapens moder

Ibland känns det som jag säger vissa saker tusen gåner, att alla människor är lika mycket värda och att vi inte bör stötta en diktaturregim där sport är politik är två av dessa.

Skriver på Politikerbloggen om varför vi medverkar på Pride.

Pride handlar om värderingar

Vad har Kristdemokraterna på Pride att göra? Vår medverkan i Stockholm Pride har mött kritik både inom och utom partiet. Kritiker utanför partiet säger att vårt deltagande visar på ett hyckleri eftersom kristdemokrater hatar hbt-personer och ständigt motverkar varje reform för att förbättra hbt-personers vardag. Kritikerna inom partiet menar att deltagarna på priden inte vill oss väl och att de arbetar för att rasera de normer som Kristdemokraterna står för.

Dessutom, sägs det, har vi inga väljare att vinna bland Stockholm Prides besökare.

För oss handlar vår medverkan i Stockholm Pride inte om politik, den handlar om värderingar och gemenskap. Vi är övertygade om att alla människor har lika värde oavsett kön, religion, etniskt ursprung,
sexuell läggning eller könsidentitet. Alla har samma rätt att vara en del i samhällsgemenskapen. Och alla har samma skyldighet att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor.

Om vi som parti verkligen tror på detta, hur kan vi då säga nej till att vara med vid Stockholm Pride som för så många människor utgör en fristad där de kan vara sig själva och tala med sin egen röst, fria
från begränsande normer och omvärldens förväntningar? Som politiker som tror på alla människors rätt att få omsätta det okränkbara människovärdet i praktiken och förverkliga sig själva, borde vi långt tidigare uppmärksammat och stöttat det värdefulla bidrag som pridefiranden runt om i landet ger.

Läs hela artikeln här.

Jag uttalar mig också om att vi bör tänka om gällande ishockey-VM i Vitryssland/Belarus.

I support the campaign ”Don’t Play with the Dictator” because I find it unacceptable that Belarus will host the Ice Hockey World Championship, due to the regime’s human rights violations.

Läs mer här.

Var social, dela med dig!
, ,