Almedalen 2012

Förberedelsena för Almedalen har varit i full gång länge för många, även för oss i KD som ordnar ett antal seminarium, varav jag är med i ett. Se nedan information. Förutom det är jag med i en debatt om skolpolitik, en om vapenexport, har massa möten och ska försöka hinna gå på något seminarium och mingla – ja allt som hör Aledamlen till! Jag är på plats i Almedalen från onsdag till söndag.Dag: 6/7 2012 13:00 – 14:30

Kriminella ungdomsgäng – varför finns de och hur stoppas de? 

 

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen

I mitten av 1990-talet fanns vaga tecken på att gängkriminalitet var på framväxt i Sverige. I dag är den fullt utvecklad i alla svenska storstäder. Mord och skjutningar på öppen gata har nästan blivit vardag i vissa områden. Enligt utredningen Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp befinner sig minst 5 000 svenska ungdomar i riskzonen att bli värvade till kriminella nätverk. Rekryteringen till gängen tenderar dessutom att gå ner i åldrarna. Hur kan vi förhindra att barn under 15 år utnyttjas för kriminell verksamhet? Vilken roll spelar föräldrarna och familjen för dessa ungdomar? Hur kan vi förhindra rekrytering till gängen och hjälpa unga att ta sig därifrån? Medverkande Unga KRIS (Kriminellas Revansch i samhället) Amir Rostami – polis och socionom, utarbetat handboken ”Panther – the Stockholm gang model” Caroline Szyber – Riksdagsledamot (KD) i justititeutskottet med flera   

Medverkande:

Unga KRIS (Kriminellas Revansch i samhället)

Amir Rostami, Polis och socionom, Polisen

Liam Norberg, skådespelare och författare 

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Var social, dela med dig!