Granskningskommission

Uttalar mig kort om Quick i SvD och frågan om en granskningskommission.

Även Kristdemokraterna anser att man bör avvakta:

– Vi vill följa den pågående resningsprocessen. Jag stänger inga dörrar men vi vill ha hela bilden klar för oss först, säger Caroline Szyber, rättspolitisk talesperson för KD.

Jag tycker det är bra att alla ärenden gått vidare till resning. Svårt uttala sig om ett enskilt ärenden men att det finns många frågetecken och jag att det skulle vara bra för rättsväsendet, och för de anhöriga, om de reds ut. Att det är en rättsskandal och fel begås är klart. Viktigt att vi lär oss av detta så det inte händer ingen. Men jag kan idag inte säga om det ska tillsättas en kommission eller inte.

Som sagt bra, att resning getts i alla fall. Tyvärr allt för svårt få resning idag. KD har agt länge det skulle behövs ett resningsinstitut.

Var social, dela med dig!