Kommunala bolag måste skärpa kampen mot mutor

Skriver idag på Dagens samhälle om att de kommunala bolagen måste skärpa kampen mot mutor.

Hur många kommunala bolag följer egentligen de etiska riktlinjer som regeringen tagit fram tillsammans med näringslivet? Med sviktande förtroende för politikers agerande är det hög tid att för de kommunala företagen som inte tagit fram uppförandekoder för sin verksamhet att göra det.

Korruption är ett stort problem i många länder. Kampen mot korruption har fått ökad uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt under senare år. Nästan dagligen rapporterar medierna om nya avslöjanden. Skandalerna uppdagas både inom offentlig verksamhet och i företag. Flera utredningar pågår.

Uppförandekoden tillsammans med en reformerad lagstiftning om mutbrott har goda förutsättningar att leda till en effektivare bekämpning av korruption. En naturlig del i detta vore också att de kommunala bolagen skulle börja följa denna uppförandekod men så ser det inte ut.

Förlorar vi förtroendet för varandra riskerar vi att både orsaka mänskligt och ekonomiskt lidande. Ett samhälle är helt beroende av den mellanmänskliga tilliten för att kunna fungera. När förtroendet för myndigheter, företag, politiker eller andra personer svikta, om medborgarna börjar tvivla, om korruption och maktmissbruk skulle få fäste – då förlorar vi något mycket centralt för varje gott samhälle. Känslan av trygghet. Och av rättvisa. Det är en högst berättigad fråga att ställa när nu större delen av näringslivet tar fram code of conduct/uppförandekoder och lägger ned stor möda på att få detta tänk att genomsyra hela företagskulturen. Mycket mer kan göras inom näringslivet men det är olyckligt att så få kommunala bolag påbörjat detta arbete, dessa bör snarare föregå med gott exempel. Det är därför hög tid att kommunpolitiker ute i landet ställer frågor om detta viktiga arbete.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!