Barn är mycket utsatta

Skriver i E-kurriren med Marie-Louise Forslund Mustaniemi om förebättrade villkor för barn.

I dag (27/11) fattar landstingsfullmäktige beslut om att låta utreda förutsättningarna att inrätta ett Barnskyddsteam i hälso- och sjukvården. Barnskyddsteamet ska kunna bestå av barnläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog och ska jobba för att hälso- och sjukvården ska bli bättre på att upptäcka och behandla våldsutsatta barn. Teamet ska också fungera som en rådgivande och kompetenshöjande instans för personalen. Kristdemokraterna förde upp frågan på agendan i våras och vi är glada och stolta över att en majoritet i fullmäktige nu ställer sig bakom vårt förslag.

Den 20 november firade Barnkonventionen 23 år. Både i Sverige och internationellt har Barnkonventionen ökat uppmärksamhet kring barn och ungdomars uppväxtvillkor och livssituation samtidigt som den har bidragit till att synliggöra barns utsatthet och behov av skydd. Vi önskar att alla barn i Sverige ska få växa upp i en trygg miljö där de får uppleva villkorslös kärlek. Tyvärr vet vi att detta är långt ifrån verkligheten.

Barns utsatthet är stor. Enligt BRÅ:s statistik för Södermanlands län 2011, polisanmäldes 747 fall av misshandel mot barn under 18 år och 368 fall av våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt övergrepp mot samma åldersgrupp. Då ska man komma ihåg att det fortfarande finns ett stort mörkertal, trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel.

Övergreppen sker under den tid i livet som barn utvecklar tillit, intimitet och integritet. Får inte barn hjälp kan deras utsatthet leda till allvarliga negativa konsekvenser såsom ångest, depression, självskadebeteende, relationsstörningar, inlärningssvårigheter, missbruk och kriminalitet. Dessvärre slår Rädda Barnen larm i sin rapport Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården (september 2012), att landstingen brister i bemötande och behandling av barn som blir utsatta för våld och sexuella övergrepp. Det är djupt oroande.

Läs hela artikeln.

Var social, dela med dig!
, , ,