Dags för lagändring – sätts barnens bästa främst

Aftonbladet har haft en uppmärksammad artikelserie om fall där kvinnor blivit dödade av våld i nära relation. Men framförallt om barnen som kommer i kläm när en vårdnadshavare dödar den andra.

Redan i somras diskuterades hur man skulle kunna sätta barnens bästa i fokus. Barnombudsmannen och barnminister Maria Larsson diskuterade då lagförändringar. Den 1 maj i våras trädde ett förslag i kraft som säger att om en vårdnadshavare inte samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, ska socialnämnden ändå få besluta att vidta åtgärden om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Möjligheten gäller för psykiatrisk  och psykologisk utredning och behandling , liksom för behandling i öppna former samt utseende av kontaktperson eller familj. 

I det gångna årsskiftet har det också skett förändringar, i Stärkt stöd och skydd för barn och unga stadgat att för barn som fyllt 15 år får Socialnämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

Jag reagerade starkt på artikelseriern och känner att det behövs förändringar för att stärka barnens ställning. 

Just nu pågår en översynen av LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagstiftningen och i direktiven finns i bakgrund underlag för vad regeringen gjort och gör för att stärka barns rätts. Avsikten men översynen är också att stärka barns rätt. Denna  översyn är ett viktigt medel för att stärka barns rätt och jag vill att utredningen även beaktar svårigheterna för barnet när en förälder dödats av en annan förälder.

Efter att ha läst Aftonbladets artiklar om de dödade kvinnornas barn begär riksdagsledamoten Caroline Szyber (kd) att vårdnadsfrågan utreds. Jag uttalar mig till Aftonbladet
– Om en morddömd förälder kan neka sina barn terapi är det uppenbart att lagen är för snäv, säger hon.

Hon begär att en pågående översyn av LVU, lagen om vård av unga, ska få ett tilläggsdirektiv och att utredarna ser över hur lagen säkrar barnets bästa. Utredningen ska vara färdig mars 2014.
– Jag blev väldigt berörd av det jag läste i Aftonbladet, säger Caroline Szyber. Lagen tolkas ibland som att vårdnadshavares rätt väger tyngre än barnets bästa. Då är det vår roll som lagstiftare att förtydliga lagen.

****************************************

Sen en annan sak, missa inte min kandidatuppsats i statsvetenskap om kvinnor i lokalpolitik i Indien fr 2004/05 våldtäktdebatten visar inte mycket skett sen dess, tyvärr.

http://www.quotaproject.org/other/Giving_voice_to_the_voiceless.pdf

Var social, dela med dig!
, , , , ,