Billströms retorik

Jag uttalar mig om Billströms utspel i Dagensarena.

En av de som reagerat starkast mot migrationsministern är kristdemokratiska riksdagsledamoten Caroline Szyber.
– Han pratar inte om människor utan bara om ”volymer” och ”flöden”. Jag vänder mig starkt mot retoriken. Visst kan vi beskriva samhällsproblem på olika sätt men den problembeskrivning han ger ställer jag mig inte bakom. Inte heller de lösningar han indikerar att han vill se, säger hon till Dagens Arena.

Du skrev på twitter att du skulle ”aldrig kunna gå till val på en sån linje som Billström ger uttryck för”.
– Nej, och jag är mycket oroad. Vi är fyra partier i alliansen och alla får skapa sin politik, sen sätter vi oss i förhandlingar om vad vi gemensamt går till val på. Men om det här blir en gemensam valfråga skulle jag bli väldigt besviken på hela alliansen. Jag har väldigt svårt att tro att alliansen skulle gå till val på detta, säger hon och fortsätter:
– Tittar vi på utvecklingen i Danmark är det här det värsta som kunde hända. Nu ger man Sverigedemokraternas problembeskrivning lite legitimitet, i och med att det är ansvarig minister som går ut.

Caroline Szyber (KD) håller med de som jämfört Moderaternas utspel med Sverigedemokraternas politik.
– Man blir en lite sämre kopia på Sverigedemokraterna. Det där har folk sagt till mig och mitt parti också: om vi bara skulle bli lite invandringskritiska så kan vi få tre procentenheter av Sverigedemokraternas röster. Men mitt svar är alltid att folk inte vill rösta på en sämre kopia, de vill rösta på originalet. Dessutom vill jag inte ha de rösterna, för jag kan inte lova något som jag inte tror på eller tycker.

Tror du det här utspelet är förankrat hos Fredrik Reinfeldt?
– Ja, de hade partistyrelsemöte i fredags så jag tror att det är förankrat. Att Billström tycker såhär är inte så förvånande, den känslan fick jag redan för väldigt länge sen. Men att det fanns så stort stöd också för övrigt i Moderaterna trodde jag inte.

Läs hela artikeln här.

Update:

Skriver på Newsmill

Kristdemokraterna värnar varje människas unika värde. Därför vänder jag mig starkt emot att migrationsministern talar om människor i termer av volymer och flöden. För mig är frågan om antalet personer som söker uppehållstillstånd eller asyl i Sverige i princip irrelevant. Det viktiga är den enskilda människan och hennes skyddsskäl och personliga omständigheter. Att på olika sätt arbeta för att hindra eller försämra människors möjligheter att söka sig till Sverige är därför helt fel väg att gå. Det går aldrig att på förhand bestämma hur många som under ett visst år kommer att ha flyktingskäl eftersom det beror på hur situationen i olika regioner och för enskilda utvecklas. Blossar det exempelvis upp ett krig kommer fler människor att fly än om det inte gör det, vilket vi också ser nu under Syriens inbördeskrig. Detta är självklara saker men de behöver uppenbarligen upprepas.

Två saker som Tobias Billström har lyft fram i denna debatt bör skärskådas och ifrågasättas lite extra. Det rör sig om två myter som tyvärr får allt starkare fäste i den svenska debatten och som nu även migrationsministern verkar ha anammat.

Den första är när Tobias Billström säger att ”bland våra företrädare och våra väljare är man väldigt tydliga med att man vill ha ändringar på detta område”. Problemet med denna analys är att man väljer att enbart lyssna på dem som ropar högst. För tittar man på undersökningar i frågan framträder en helt annan bild. Andelen som tycker att Sverige bör minska invandringen sjunker stadigt sedan tjugo år tillbaka och är nu nere på cirka 40 procent av befolkningen enligt SOM-institutet. Att så många som tio procent kan tänkas rösta på Sverigedemokraterna är förstås oroande. Men det är 90 procent som inte gör det. Enligt Dagens Samhälle vill en tredjedel av Moderaternas kommunalråd minska invandringen. Ett annat sätt att se på det är att två tredjedelar av Moderaternas kommunalråd inte vill minska invandringen.

Dessutom är det anmärkningsvärt att opinionen ska få ha ett sådant avgörande inflytande på den moderata politiken. Var finns värderingarna? Ska politiska ställningstagande enbart göras efter att man stuckit upp fingret i luften för att känna vart vinden blåser? Med en sådan hållning riskerar Moderaterna att få en invandringspolitik som är en sämre kopia av Sverigedemokraternas. Men väljarna kommer inte att rösta på den dåliga kopian, då röstar de på originalet. Det räcker att kolla på vårt grannland Danmark för att se den utvecklingen.

Den andra saken är att Tobias Billström säger att ”vi inte kan undvika den diskussionen” och partisekreterare Kent Persson säger att ”vi har i svensk politik under en alltför lång tid duckat för frågorna”. Jag undrar bara vem det är som undviker diskussionen? Det är i alla fall inte jag eller mitt parti. Vi tar diskussionen varje dag. Vi står upp får vår åsikt att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land, där vi tar ansvar för våra medmänniskor. Det är en farlig retorik när man säger att andra undviker diskussionen, när det egentligen handlar om att den andra har en annan åsikt.

Det finns massor med saker att göra för att förbättra integrationen i Sverige. Men för mig är minskad asylinvandring, försörjningskrav vid anhöriginvandring även för nära familjemedlemmar och tal om minskade volymer inte svaret på integrationsproblemen. Och jag tänker inte undvika den diskussionen.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, ,