Motioner från vårstämman; kriminalisera rymning och skrota månadsuppgiftsutredningen

Igår var det vårstämma och vi hade hela 28 motioner som debatterades. SvD uppmärksammar en av motionerna som gick igenom, nämligen den om att kriminalisera rymningar. Även SvD ledare skriver om förslaget. Det är en viktig markering.

Kristdemokraterna i Stockholm kräver nu, inför partiets riksting i september, att både rymningar och rymningsförsök ska kriminaliseras. Belsutet fattades på distriktsstämman i går.

– Det är ett sätt att markera mot den som rymmer eller försöker rymma. En rymning kan ju innebära en fara för omgivningen. Det är en också handling som visar att personen i fråga kanske inte är riktigt redo för återanpassning, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber, ordförande för Stockholms kristdemokrater och rättspolitisk talesperson.

Kriminalvården ska ha fokus på brottsförebyggande arbete, poängterar hon.

– Gör man ett rymningsförsök kan det vara ett uttryck för att man behöver något annat i den vård som erbjuds för att kunna ta till sig den, förklarar Caroline Szyber.

En annan motion som gick igenom var den om att månadsuppgiftsutredningen inte ska bli verklighet.

Goda villkor och enkla regler för näringslivet är en förutsättning för sysselsättning och tillväxt. Den jobbskapande politikens främsta uppgift är att ta bort de hinder och problem som sätter käppar i hjulen för företagen. Därför tycker vi att den utredning som har lagt fram förslag om månadsvis rapportering för företagen går i helt fel riktning. 

Vi kristdemokrater anser att det enda rimliga är att utredningen kastas i papperskorgen. Vår prioritering är klar: vi sätter det civila samhällets och företagens möjligheter att växa framför ökad statlig byråkrati. Krångel och onödig administration tar energi, tid och resurser från det som företagen ska ägna sig åt, nämligen att utveckla sin verksamhet.

Utredningens förslag innebär att samtliga företag ska tvingas att varje månad rapportera in de kontrolluppgifter som idag lämnas en gång per år. Rapporteringen ska enligt utredningen även omfatta nya uppgifter som rör ersättningar till anställda, till exempel sjuklön, ersättningar vid sjukdom och föräldraledighet, traktamenten, OB-tillägg mm. Som om detta inte vore krångligt nog ska företagen även periodisera uppgifterna, det vill säga redogöra för intjänandemånaden istället för utbetalningsmånaden. Om utredningens förslag genomförs i sin helhet vore det ett kraftigt bakslag för regelförenklingsarbetet.

Utredningen har fått berättigad kritik från en rad remissinstanser. Enligt beräkningar från Näringslivets Regelnämnd kan förslaget kosta näringslivet uppemot 1,4 miljarder kronor. Utöver ökade kostnader för företagen innebär det också betydligt mer administration än idag.

De små och medelstora företagen är motorn i svensk ekonomi. Dessa utgör 99 procent av företagen i Sverige och har 45 procent av andelen anställda inom företagssektorn. Nio av tio nya jobb skapas i småföretagen. Ökat regelkrångel drabbar små företag särskilt hårt vilket i praktiken hotar tillkomsten av nya jobb. Vi har inte råd med sådana reformer när arbetslöshet ligger på allt för höga 8,4 procent.

Vi har i regeringen bidragit till minskad regelbörda för näringslivet. Mellan 2006 och 2010 har Alliansen sänkt de administrativa kostnaderna med sju miljarder kronor och genomfört närmare 500 förenklingar i syfte att göra vardagen lättare för företagen. Detta visar att vi är på rätt väg. Samtidigt lyssnar vi på de många företag som ändå uttrycker frustration över komplicerad byråkrati. Vi kristdemokrater kommer att motsätta oss förslag som försämrar näringsklimatet och istället lägga kraft på att företagen ska se konkreta förenklingar i sitt vardagliga arbete.

Update:

Efter en del kommentarer från SD som verkar ha lite svårt med detta med interndemokrati, det är ett distrikt som sagt ja till motionen om att kriminalisera rymning. Partilinje blir det först om rikstinget säger ja i september.

Var social, dela med dig!
, , ,