Nationell samordning krävs för medling

Skriver med Lars Thunberg i Helsingborgsdagblad om medling och nationell samordning. Skriver även i Länstidningen Östersund, Östersundstidningar.

I dag är kommunerna skyldiga att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år.

Medling innebär att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Det kan exempelvis handla om ett möte mellan den som blivit misshandlad och den som misshandlat. Det har en psykologisk betydelse såväl för förövaren som för brottsoffret att få mötas ansikte mot ansikte.

Medling kan också ses som en rehabiliteringsåtgärd för den som utsatts för brott. Här kan man få svar på frågor som: varför hände det just mig och behöver jag vara rädd för dig i framtiden? Medling ska vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Brottet ska vara anmält till polisen och gärningsmannen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.

2012 antogs ett EU-direktiv angående miniminormer gällande brottsutsatta. Direktivet ställer ökade krav på medlemsstaterna att senast 2015 erbjuda medling mellan förövare och brottsoffer.

Sverige är dock illa rustat för att följa direktivet. I dag fungerar medlingsverksamheten dåligt på många håll i landet. Vissa kommuner saknar organisation eller kunskap för att erbjuda medling. Antalet genomförda medlingar ute i kommunerna beräknas ha minskat med omkring 40 procent de senaste två åren. Att antalet medlingsärenden ute i kommunerna har minskat kraftigt på senare år beror inte på att brotten har blivit färre.

Kristdemokraterna anser därför att en nationell samordning för medling bör inrättas, som kan tydliggöra samverkansparternas uppdrag och ansvar samtidigt som man följer upp. Detta ska stärka strukturen runt medling och skapa förutsättningar för medlingen att utvecklas.

Läs hela artikeln här.

Annars har jag varit på flera intressanta studibesök bland annat hos Excons. Haft en duktig praktikant i en vecka som var med och förberede inför människohandelskonferensen jag ordnade förra fredagen och var med på migel på polska ambassaden inför konferensen. Förra helgen var det riksdagens öppna hus. Ovan bild på kammaren med massa besökare i, aldrig varit så mycket kaos där 😉  Jag stod i EU-nämndens monter, partimontern och var med på frågestunden. Som enda kvinnan. I början av denna vecka var jag i Jämtland, besökte länspolismästaren, deras Trygghetens hus. Imponerad över alla myndigheter som sitter ihop och har så välutvecklat samarbete. Som varje vecka många möten och denna helg dags för vårstämma. Har varit mycket förberedelser men blev trevlig stämma. Jag blev återvald som distriktsordförande, med Erik Erik Slottner som 1e vice & Fredrik Fredrik Wallén som 2e vice ordförande. Nya tillskott i distriktsstyrelsen. Mycket debatt kring de 28 motionerna & provval till Europaparlamentsvalet. Stefan Stefan Attefall avslutade dagen med föredrag om bostadsmarknaden. Bra stämma!

Var social, dela med dig!
, , ,