Tackat ja till att ställa upp i provvalet

Jag har tackat ja till att ställa upp i provvalet för Europaparlamentsvalet. Väldigt tacksam för de nomineringar jag fått och tycker att har man blivit nominerad bör man ställa upp i provvalet i vart fall. Sen får vi se…

Min korta presentation i provvalskatalogen (fick inte vara längre)

Som ledamot i justitieutskottet och EU-nämnden med ansvar för rättsliga-, inrikes- och migrationsfrågor vet jag vilka utmaningar EU står inför. Att jobba tillsammans med gemensamma frågor är en styrka. Olika beslut ska dock fattas på rätt nivå. Jag vill vara en tydlig röst mot politiska pekpinnar. Jag vill arbeta för ett framtida EU som står för frihet, trygghet och rättvisa.

Var social, dela med dig!