Bekämpa gängkriminalitet!

Skriver i Värmdöposten tillsammans med kommunalråd Stefan Dozzi.
Omkring 5 000 svenska ungdomar är i riskzonen att bli värvade till kriminella nätverk. För att förebygga att unga söker sig till gäng behöver vi satsa på stöd till familjer, stärka skolan, motverka utanförskap och öka möjligheterna för unga att få jobb. Men det behövs samtidigt fler och mer kraftfulla insatser för att slå tillbaka mot de kriminella gängen. Mer samverkan behövs och Värmdömodellen bör spridas som en förebild över hela landet.

Ofta har brottsligheten tagit sin början redan innan barnet fyllt 15 år, inte sällan redan i tioårsåldern. Det faktum att personer under 15 år inte är straffmyndiga utnyttjas ibland hänsynslöst av kriminella gäng. Samhällets reaktion när unga begår brott måste bli tydligare och kraftfullare. Därför bör en domstolsliknande nämnd – en barnbrottsnämnd – inrättas. Denna ska behandla ärenden där barn under 15 år begått ett allvarligare brott eller ett brott som ofta leder till fortsatt kriminalitet.

Fler poliser ska vara synliga i områden med hög brottslighet och i områden med aktiva kriminella gäng. Forskning visar att ökad direkt patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. I flera kommuner har man alltmer börjat inse hur viktigt samarbetet mellan polisen, sociala myndigheter, skolan och andra aktörer är. Värmdö har all anledning att känna stolthet över Värmdömodellen, som innebär ett etablerat samarbete mellan dessa instanser. Tiderna för utredning av ungdomsbrott har kortats markant, samtidigt som man klarar upp fler brott. Värmdömodellen behöver spridas till fler.

Fler unga ska dömas till ungdomstjänst, speciellt när det gäller mer ringa brott. Straffet ska ha en tydlig koppling till brottet. Har man klottrat så ska man sanera klotter. Lika viktigt som att den som begår brott möts av en tydlig reaktion är att det är möjligt att bryta den brottsliga banan. Om gänget öppnar famnen för dig och det upplevs som din enda möjlighet ökar naturligtvis risken att du börjar begå brott igen. Det får aldrig anses ”kört” för en ung person som har hamnat snett.

Var social, dela med dig!
, ,