Viktigare än någonsin att skydda den personliga integriteten

Skriver tillsammans med Alliansen i justitieutskottet om personlig integritet i Piteå tidning, Folkbladet, Trelleborgs Allehanda, Folkbladet, Allehanda, Corren,

Enligt Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav som ska skydda den personliga integriteten. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat har det varit lagligt att i hemlighet fotografera människors toalettbesök på ett café. Detta är något som Allianspartierna nu sätter stopp för. Det finns flera exempel på när människor har kränkts på ställen där de har trott sig kunna vara privata. Exemplet med toaletten på caféet är taget ur verkligheten och det finns även andra fall som har visat sig gå utanför den lagstiftning vi hittills har haft.
Bland annat gick det inte att döma en hyresvärd för att han hade låtit installera en kamera i en kvinnlig hyresgästs badrum, eller den man som i hemlighet monterat upp en kamera i sin före detta hustrus sovrum. I flera fall har man fått använda alternativa brottsrubriceringar såsom ofredande eller förtal, men i vissa fall har det inte gått att fälla gärningsmannen för någonting alls.

Den tekniska utveckling som gör att vem som helst både kan ta och publicera filmer och bilder och nå tusentals människor på ett par sekunder är en utveckling som berikar människors liv. Men den gör också att det är viktigare än någonsin att vi gör vad vi kan för att skydda den personliga integriteten.
En förutsättning för att det ska röra sig om kränkande fotografering i lagens mening är att den sker olovligen, men det räcker med ett tyst samtycke för att fotograferingen ska falla utanför det straffbelagda området. För att kriminaliseringen bara ska gälla den typen av fotografering som man inte ska behöva tåla ur integritetssynpunkt omfattas bara fotografering som sker på vissa platser som tillhör den enskildes privata miljö eller som är avsedda för särskilt privata förhållanden, till exempel inomhus i en bostad eller på en offentlig toalett. Det krävs också att fotograferingen ska ske i hemlighet, till exempel kan kameran vara dold eller den som fotograferas totalt omedveten om att den används.

Samtidigt som det är viktigt att vi skyddar den personliga integriteten är det viktigt att vi också ser till andra samhällsintressen, såsom till exempel hänsynen till yttrandefriheten och informationsfriheten. Journalister och fotografer kan även fortsättningsvis bedriva sitt arbete genom att det i lagen har skrivits in ett undantag för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Det kan gälla fotografering i syfte att visa på missförhållanden i samhället eller i syfte att dokumentera bevisning om ett pågående brott, till exempel barn som utsätts för kränkningar i sina hem.
Det är viktigt att vi kan känna oss trygga i situationer där vi tror att vi är ensamma eller helt privata, när vi klär av oss hemma i sovrummet eller tar en dusch på semesterhotellet. I och med förbudet mot kränkande fotografering tar vi ytterligare steg mot ett ordentligt och väl avvägt skydd för personlig integritet i en tid då det verkligen behövs.

Förra veckans ordnades ett intressant seminarium av Utgivarna tillsammans med Mats Johansson om hotad yttrandefrihet utifrån nya lagar. Dagens media skriver om detta seminarium samt vad jag ställde för fråga.

Var social, dela med dig!