Till bilbrännarna – glöm inte att man alltid har ansvar för sina egna handlingar

Har de senaste dagarna följt utvecklingen i Husby. Våld och skadegörelse är aldrig ok. Hur frustrerad man må vara har man alltid ansvar för sina egna handlingar. Jag blir så besviken på vuxenvärlden som inte tar avstånd för våld utan verkar tycka det är ok. Dessutom måste jag vara tydligt – vad frustrationen beror på har inte framgått och gör det inte bättre av att fler bilar bränns. Det är så många journalister på plats i Husby, så många chanser att göra sig hörd. Ändå väljer en liten grupp att sätta bilar i brand.

Fruktansvärt för alla husbybor som drabbas och inte känner igen sig i sin egen stadsdel och det vi sett de senaste nätterna är inget vi i Sverige är så vana vid även om det skett tidigare. Jag tar helt avstånd från våld – våld och skadegörelse är alltid fel. Och återigen man har alltid ansvar för sina egna handlingar även om man upplever frustration. Det har först fram olika anledningar som grund för upploppen och flera har sagt att polisen tidigare inte agerat rätt i Husby. I detta avseende har polisen varit tydliga och det pågår nu en utredning och det är bra. OM polisen använder rasistiska uttryck eller övervåld är det aldrig acceptabelt. Det gäller åt båda sidorna. Enda vägen är genom samtal.

Som alltid är förklaringarna till våldet många. En del vill lyfta fram att det är socioekonomiska faktorer som styr. Men att vara fattig och utan arbete leder inte automatiskt till att du slänger sten mot kvartersbutiken. Det är inte heller avsaknaden av fritidsgårdar eller samlingslokaler som gör att du tänder eld på grannens hus.Men att tro att lösningen på upploppen enbart stavas fler fritidsgårdar eller fler vattenkanoner är att missa något väsentligt. Nämligen familjen och föräldrarnas roll. Det behövs en tydlighet från vuxenvärlden. Genom föräldrarna får barn och unga normer och värderingar hur vi ska bete oss mot varandra i samhället. Utan dessa blir det inte sällan kompisarna eller gängets regler som avgör. Utan en vuxenvärld som säger ifrån också på hemmaplan, inte bara på gatan eller vid kontakt med myndigheter, blir det betongdjungelns lag som får råda. Det finns ingen quick-fix för det som nu händer i Husby men i arbetet med att förhindra att det händer igen spelar föräldrarna en nyckelroll. Det är dags att uppvärdera föräldrarollen.

Polisens kortsiktiga målsättning är att se till att den kommande dygnet blir lugnt. Och se till att personer och egendom inte skadas. På längre sikt måste vi få till positiva spiraler i dessa områden. Flera satsningar på gång som satsningar på skolan, nystartszoner etc. Jag tycker partiledare Göran Hägglund sa det bra ”Nu är det viktigt att få tillstånd ett samlat engagemang för en tryggare stadsmiljö, i detta arbete spelar åtgärder för skola och arbete en viktig roll”. Och det finns redan nu bra exempel i Husby, viktigt med förebilder! De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng används ofta för att beteckna denna typ av gäng, ett löst sammansatt nätverk som uppstår i områden med stora sociala problem. Gatugängen inriktar sin rekrytering mot ungdomar och barn. För att bemöta denna nya hotbild behövs en ny politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar och deras uppväxtmiljö, såväl som en offensiv kriminalpolitik. Missa inte den rapport om att bekämpa gängkriminalitet som jag släppte tidigare i våras.

Update:

Skriver om föräldraansvar på SVT-debatt och om samhällsansvar i GP.

Var social, dela med dig!
, , , , , ,