Fokus på brottsoffer

I dagens GT gör jag intervju med mig om ett förslag om hur vi kan stärka brottsoffers roll, i nästa vecka släpps hela rapporten.

Finns inte på webb än. Nedan utdrag av intervjun:

Kristdemokraterna vill göra det lättare för brottsoffer att få ut sitt skadestånd. Ett inbetalningskort från domstolen och påminnelser om inkasso ska snabba på processen.

– Om personen inte kan betala ska staten gå in som mellanhand så att brottsoffret får sina pengar, säger Caroline Szyber, KD, rättspolitisk talesperson. I nästa vecka presenterar Caroline Szyber en rapport om unga brottsoffer. GT kan i dag berätta om ett av förslagen som handlar om att det ska bli lättare för de som tilldömts skadestånd att få ut pengarna.

-Om det är en ung gärningsman finns sällan de ekonomiska förutsättningarna. Men många vill göra rätt för sig när de kan och behöver en påminnelse, säger Caroline Szyber.

Enligt kronofogdemyndigheten är 8 700 unga mellan 15 och 25 skyldiga skadestånd i dag. Om den skadeståndsskyldige inte kan betala måste offret söka brottsskadeersättning hos brottsoffermyndigheten men även det tar tid och det är inte säkert att man får några pengar efter myndighetens prövning. Privata försäkringar kan också täcka upp för uteblivit skadestånd.

Caroline Szybers lösning är att staten ska gå in tidigare och ligga ute med pengarna under en tid. Sedan får den dömde betala i efterhand.

– Är det en skuld direkt till staten så skulle pengarna komma in i högre utsträckning än i dag.

Förslaget gäller inte bara unga brottsoffer men det är de som är mest drabbade när det kommer till sena eller uteblivna utbetalningar.

KD:s rapport kommer även att fokusera på hur unga upplever brott, vilket stöd de behöver och på hur straffen ser ut i olika åldrar.

*********************************************

Läs om ett tidigare förslag från rapporten här.

Expressen i Jönköping körde nyheten på dagens löpsedel.

Var social, dela med dig!
, , ,