Stärkt stöd till brottsoffer

Om någon vecka presenteras ny politikutveckling på rättsområdet, fokus brottsoffer. Redan nu skriver Riksdag och departament om några av förslagen:

Kristdemokraterna vill bland annat att staten ska delta mer i finansieringen av vittnesstödet. I dag sker det till stor del genom frivilliga som utan ersättning hjälper vittnen och brottsoffer i samband med rättegångar. Stödet bekostas via Brottsofferfonden och genom donationer. De ideella insatserna behövs, men även staten ska delta i finansieringen, anser Caroline Szyber, partiets rättspolitiska talesperson.

– Det behövs en samordning av vittnesstödet som är finansierad. Man kan inte bara hoppas på de ideella krafterna och att det ska lösa sig. Ibland behövs finansiering för att en verksamhet ska fungera i hela landet, säger hon till Riksdag & Departement.

Rapportens fokus ligger på brottsoffren – särskilt de unga. Kristdemokraterna hänvisar till den nationella trygghetsunderökningen som visar att unga i åldern 16-24 år är mer utsatta för misshandel och andra våldsbrott än andra åldersgrupper.

Att ungdomar är ovilliga att anmäla vissa brott, som personrån, kan hänga samman med en låg tilltro till att rättsväsendet kan skydda brottsoffren. Många brottsoffer vet inte heller hur och av vem de ska få hjälp och samordningen mellan sjukvård, rättsväsendet och socialtjänst brister.

Kristdemokraterna vill att en person med uppgift att ge brottsoffer stöd ska placeras på varje polisstation. Ett gott exempel som partiet pekar på är polismyndigheten i Uppsala som har en enhet för att ta hand om brottoffer. Exakt hur det ska se ut i övriga landet i framtiden vill Caroline Szyber inte låsa sig vid.

– På vissa håll kan det vara en polis och på andra håll kan det röra sig om en civilanställd. Det viktiga är att brottsoffren får stöd så att de orkar gå igenom hela processen, säger hon.

Ett annat förslag är att bygga ut verksamheten med stödcentrum för unga brottoffer till hela landet. Verksamheten innebär att brottsoffret får hjälp av en jurist som kan förklara de rättsliga turerna i samband med en anmälan och rättegång. Enligt Kristdemokraterna ska kommunerna vara skyldiga att se till att det finns ett stödcentrum inom kommunen.

En del av de förslag som lämnas i den kommande rapporten ska Szyber föra vidare till alliansens rättspolitiska grupp där regeringspartierna ska samordna sig.

– Vi får se hur det går. Det handlar om ekonomiska frågor och det finns ju olika åsikter om vad man ska lägga pengarna på.

Var social, dela med dig!
, , ,