Provvals resultatet

Kristdemokraterna i Stockholms stads provval inför riksdag-, landstings- och kommunvalet 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Caroline Szyber vann provvalet till riksdagen, politisk sakkunnig Ella Bohlin vann provvalet till landstinget, och vice gruppledare i stadshuset Erik Slottner vann provvalet till kommunen.

– Resultatet visar på en föryngring. De sedan tidigare etablerade namnen blandas med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Anders Broberg.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval, landstingsval och kommunval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio. Av de drygt 1000 medlemmarna deltog knappt 20 procent i provvalet.

Caroline Szyber vann provvalet för riksdagen med 108 röster och 779 poäng. Lars Adaktusson, kom på andra plats med 98 röster och 682 poäng.

Ella Bohlin vann provvalet för landstingsvalet med 86 röster och 651 poäng. Jonas Vikman kom på andra plats med 70 röster och 442 poäng.

Erik Slottner vann provvalet för kommunen med 92 röster och 718. Ella Bohlin kom på andra plats med 81 röster och 548 poäng.

Läs hela pressmeddelandet och röstfördelning här.

Var social, dela med dig!
,