Miljöfrågor kräver globalt samarbete

Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus i all politik. Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Vi vill överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Barn ska inte utsättas för farliga kemikalier i sin livsmiljö.
Vi vill att Sverige förbjuder alla varianter av bisfenol i livsmedelsförpackningar och i produkter som riktar sig till barn. Sverige ska gå före i miljöpolitiken och kunna införa strängare miljökrav än EU-reglerna.
Vi kristdemokrater vill arbeta med att öka kemikaliesäkerheten genom åtgärder mot spridning av gifter och läkemedelsrester i våra hav och vattendrag. Farliga kemiska ämnen ska förbjudas inom EU.
Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Vi människor har ett ansvar att förvalta, utan att förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena.
Vi förenar tillväxt med en effektiv klimatpolitik. Sverige har lyckats få ekonomin att växa samtidigt som vår klimatpåverkan har blivit mindre. Miljöproblemen stannar inte vid nationsgränserna. Många miljöfrågor ska därmed lösas på EU-nivå, eller globalt.
– Jag vi vill att Stockholm ska vara med och ta ansvar för minskade utsläpp och på så sätt bidra till att begränsa temperaturstegringarna och försurningarna av haven, säger Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot för Stockholms stad.
EU ska ha bindande mål för att minska utsläpp av växthusgaser. Det är viktigt att vi får till ett globalt klimatavtal. Vilka energislag vi använder är avgörande för ett renare klimat. Vi förespråkar därför effektiv och kolsnål teknik vid investeringar i energiintensiv verksamhet.

Var social, dela med dig!
,