Så kan vi bekämpa jihad-terroristerna

Idag skriver jag med Lars Adaktusson i Expressen om hur vi förebygger Syrienkrigare.

Det är inte bara i Sverige vi har en debatt om svenskar som åker och strider i exempelvis Syrien eller Somalia som våldsbejakande islamister. Det tas även upp på EU-nivå under Rif-råder den 5 och 6 juni. Utländska kombattanter och återvändande kombattanter ut ett terrorismbekämpningsperspektiv, särskilt med avseende på Syrien och EU:s reviderade strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism.

”Vi är Mujahedeen Fi Ash Sham och vi vittnar att Jihad är obligatoriskt för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Jihad är obligatoriskt i Syrien och över hela världen.” (Gruppen kallade sig för ”Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham” och de publicerade videon den 27 november 2012 från Syrien. Det var den första jihadpropagandan från Syrien på svenska.

Denna första jihadpropagande från Syrien på svenska illustrerar på ett kraftfullt sätt den enligt säkerhetspolisen största och farligaste extrema grupperingen i Sverige: våldsbejakande islamister.
Sverige är inte någon skyddad vik mot terrorism, tvärtom så är vårt land en uttalad måltavla för dessa grupper. Just nu pågår förundersökningen mot självmordsbombaren på Drottninggatan i Stockholm, Taimour Abdulwahab. Klar är att Abdulwahab agerade inte ensam och det kunde ha blivit betydligt värre. Hans bomb var mycket sofistikerad och kraftfull och det var ren tur att tekniken fallerade, annars hade vi utsatts för ett terrorattentat som vi idag hade kommit ihåg som Sveriges elfte september. Taimour Abdulwahabs kontakter globalt visar att han tillhörde ett större nätverk av terrorister – som alla sanktionerar Sverige som ett legitimt mål för terrorattacker.

De senaste åren har vi sett en dramatisk ökning av svenska medborgare som reser till exempelvis Syrien och Somalia för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar. Enligt Säpo kunde det i slutet av 2013 bekräftas att minst 75 svenska medborgare rest till Syrien på jihadistiska uppdrag i egenskap av så kallade ”utländska stridande”. I verkligheten kan antalet röra sig om det dubbla och det finns inga tecken på att resandet avtar. Dessa personer riskerar att återvända till Sverige välutbildade inom jihadism och terror, radikaliserade och traumatiserade som potentiella tickande bomber.

Rekryteringen av jihadister pågår i många europeiska länder där stora grupper lever i utanförskap och i områden där extremism florerar. Enligt internationella beräkningar strider omkring 1500 – 2000 européer för al-Qaida-inspirerade grupper i Syrien. Aktiva rekryteringsinsatser pågår i bland annat Göteborg, spanska storstäder, London och Paris.

Det är för de flesta enkelt att nicka instämmande när Säpo påtalar Sveriges folkrättsliga ansvar för att inte bli en bas för terrorism. Men samtidigt hör desperata mödrar av sig till handfallna myndigheter för att få hjälp med att stoppa sina söner från att ansluta sig till terrororganisationer. Någon sådan hjälp finns dock inte att få. Den skarpaste signal det offentliga Sverige idag kan skicka till en potentiell jihadist är att markera att han utsätter sig för fara genom att åka och att staten har svårt att bistå på plats.

I Expressen ge rvi exempel på 5 konkreta förslag
Mer handfasta lösningar måste diskuteras:

1. Bryt utanförskapet i förorterna.

2. Offentlig samordning: Problem får inte hamna mellan stolarna, i dag brister kommunikation och samverkan mellan olika politiska nivåer. Vi behöver ett inrikesdepartement för dessa frågor.

3. Lagstiftning: Det är rimligt att den som väljer att resa för att strida med al-Qaida-inspirerade grupper får betala ett högt pris. Här finns flera exempel från länder andra i Europa. I vissa fall dras socialbidraget in (Belgien, Nederländerna), i andra fall pass (Tyskland). Lagstiftningen kan även anpassas för att ge Säpo ett större mandat än det strikt brottsbekämpande. Här tjänar dansk lagstiftning som förebild där säkerhetspolisen också givits ett bredare samhällsansvar.

4. Civilsamhället i förorterna: Marginaliserade ungdomar med bakgrund från Mellanöstern och Afrikas horn riskerar att hörsamma budskapen att det är en plikt att bistå och delta vid slaget vid al Sham/Levanten öster om Damaskus. Det är viktigt att fler goda krafter står upp för tolerans och mot extremismen. Här kan exempelvis föreningar och religiösa församlingar spela en viktig roll.

5. Förbättra samordningen på EU-nivå. I grunden handlar det om att förhindra brott mot mänskligheten utomlands och skydda vår egen demokrati mot våldsbejakande extremism.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!