Hur får du ihop det?

Hur får du ihop det? Så löd budskapet i den kampanj Kristdemokraterna hade tidigare i år. Det är en frågeställning som de flesta av oss bär med oss. Den ensamstående föräldern, den drivna killen som flyttat till Stockholm för ett jobb, den pigge 65-åringen som inte alls kan se sig som pensionär – för allt handlar om balansen. Livspusslet ser olika ut under olika perioder i ditt liv.

Heltidsjobb. Barn. Många barnfamiljer säger att de behöver hjälp för att få vardagen att gå ihop. Att utan hjälp från barnens far- och morföräldrar hade de inte fått ihop vardagen. Tacksamma för ROT och RUT som gör att huset kan underhållas och att de får ytterligare några timmar ihop tack vare att någon kommer och tvättar fönster och annat i hemmet. RUT- och ROT-avdragen skapar förutsättningar för nya företag och jobb. Avdragen skapar förutsättningar för barnfamiljer och äldre att få avlastning med olika sysslor i hemmet. Vi Kristdemokrater vill värna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblem och hitta potentiella utvecklingsområden. Vänsteroppositionens förslag till försämringar och avskaffande måste stoppas.

Arbete är viktigt men livet är så mycket mer och det bör även politiken vara. Ett samhälle är framför allt ett nät av mänskliga relationer. Och ett fungerande samhälle kräver att det finns en balans mellan stat, marknad och det civila samhället. Annars förtvinar relationerna. Samhällets växtkraft försvinner. Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential. Det är inget man gör i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskap för att utvecklas som personer. Kristdemokraterna vill familjesäkra politiken, oavsett om det handlar om barnomsorg, skola, skatter eller infrastruktur så ska alla politiska beslut analyseras utifrån hur de påverkar familjer och nära relationer.

I ett Sverige där allt för många unga lider av psykisk ohälsa, där unga i delar av landet tycker det är lättare att gå in i ett kriminellt gäng än att få ett arbete, där många familjer har svårt att få ihop sina livspussel och många äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är här och nu som det är särskilt viktigt med klara och tydliga röster, som inte endast är beredda att tala ut, utan som också vill agera för att ta sitt ansvar och bistå andra mindre lyckosamt ställda. Det är just denna klara röst som Kristdemokraterna är och har varit – och kommer att fortsätta vara. Vi ska stå upp för människovärdet. Vi ska fortsätta påverka realpolitik.

Var social, dela med dig!
, , ,