Nu får alla barn rätt till fotbollsträning

Det var roligt att följa den välspelade fotbollen i VM. Många barn får nya förebilder att se upp till och nya dribblingar att öva på. Men alla barn kan inte göra det med en tränares hjälp i en fotbollsklubb. Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Idrottsklubben kostar ofta mer pengar än familjen har råd med.

Det kan kännas ända in i märgen för barn som inte kan vara med när kompisarna går till musikskolan eller fotbollen och utanförskapet blir synligt. För att förbättra möjligheterna för dessa barn inför regeringen den 1 juli 2014 en fritidspeng.

Fritidspengen uppgår till högst 3 000 kronor per barn och år och ska täcka utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter. Regeringen anslår 81 miljoner kronor per år för att finansiera reformen.

Erbjudande gäller samtliga barn som finns i årskurs 4 till 9 och lever i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller mer. Fritidsaktiviteten ska vara regelbunden och ledarledd. Kommunen med sin lokala kännedom ansvarar för att erbjudandet når fram och att pengarna används rätt. Socialtjänsten har här en konkret möjlighet att arbeta förebyggande.

Barnorganisationer har begärt att regeringen ska införa en fritidspeng. Socialdemokraterna säger tvärnej och vill i stället öka stödet till de barn som redan föreningsidrottar. Stefan Löfven stänger därmed de mest utsatta barnen ute från en aktiv fritid.

För Kristdemokraterna är det viktigt att generella satsningar som ekonkomiskt bistånd kompletteras med riktade satsningar till de som behöver. Särskilt när det gäller barn.

Vår satsning på fritidspengen är en investering för en starkare samhällsgemenskap. När barn finns med i sammanhang med andra barn och vuxna, skapas ett nätverk som bär över svårigheter. En skyddsfaktor skapas mot utanförskap. Och vem vet, tack vare fritidspengen formas kanske en ny blivande fotbollsstjärna?

Var social, dela med dig!
, ,