#SOPIGSTRAFFSKALA

Ecpat har lanserat en kampanjen om att belysa problematiken kring att sexualbrott mot barn fortsatt sanktioneras med böter, något Sveriges kritiserats för av FNs barnrättskommitté. Här utvecklar de sin kampanj – SVT opinion.

En viktig och bra kampanj tycker jag utvecklar jag vad vi som parti tycker.

Fråga:
När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:
Det är ett väldigt stort problem idag att många döms till bötesbrott för så allvarliga brott. Enligt Kristdemokraterna står inte dagens straff i proportion till det allvarliga brott det handlar om och vi kommer att arbeta för att dessa straff höjs under nästa mandatperiod. Vi vill höja minimistraffen, vi vill se över om böter även fortsättningsvis ska finnas med. I åtminstone flera av fallen är det rimligt att det tas bort. Polisen uppger också att det ofta handlar om mycket stora resurser för att utreda dessa brott och när det handlar om bötesbrott har de svårt att få tillgång till alla de redskap som de skulle få, som exempelvis hemliga tvångsmedel, om dessa brott hade högre straff. Även detta visar att en översyn är angelägen.

Var social, dela med dig!
, , ,