Säkrare asylprocesser

kdk1

kdk

Kvinnoförbundets, KDK, fina tidning har kommit jag är med i den! Läs hela här.

Säkrare asylprocesser för kvinnor
Kvinnors behov av skydd i migrations- och asylprocessen måste prioriteras och stärkas. Att rätten till skydd finns räcker inte om kvinnans skyddsbehov inte kommer fram i utredningen. KDK vill se över utlänningslagstiftningen, stärka kvinnors möjligheter att möta en kvinnlig utredare och enskilt få framföra sina skyddsskäl.

-Vi vill också stärka kvinnors rätt till skydd vid misshandel och stärka deras rättighet att stanna även om deras förhållande spricker på grund av att de misshandlas av sin partner, säger Caroline Szyber, riksdagsledamot.
Vid ansökan om asyl måste asylutredaren skapa en sådan miljö, ett sådant förtroende och en sådan trygghet att kvinnor vågar berätta om vad de har varit med om. Därför är det exempelvis viktigt att kvinnan alltid får möjlighet att intervjuas separat från sin make och att miljön underlättar för kvinnan att berätta vad hon varit med om.
När en kvinna är så hotad att det inte finns någon annan utväg än ett skyddat boende och det inte finns möjlighet för henne att återvända till familjen krävs en stödkontakt eftersom hon därmed står helt ensam utan sin familj och släkt. Detta bör kommunerna ansvara för.

-Kvinnor som får uppehållstillstånd som anhörig till en person bosatt i Sverige riskerar att utvisas om de lämnar relationen. Detta bidrar till att kvinnor som utsätts för våld och kränkningar inte alltid vågar anmäla av rädsla för att bli utvisad. I domstolsprövning har det fastställts att viss misshandel ska accepteras och att kvinnor som utsats för
Säkrare asylprocesser för kvinnor

Kvinnors behov av skydd i migrations- och asylprocessen måste prioriteras och stärkas. Att rätten till skydd finns räcker inte om kvinnans skyddsbehov inte kommer fram i utredningen. KDK vill se över utlänningslagstiftningen, stärka kvinnors möjligheter att möta en kvinnlig utredare och enskilt få framföra sina skyddsskäl.
misshandel som inte varit grov ska kunna utvisas. Detta tycker KDK är beklagligt och vill se över lagen och stärka kvinnornas ställning, säger Caroline Szyber.

KDK arbetar för:
att stärka kvinnors möjlighet att få sina asyl och skyddsskäl prövade.
att förbättra kunskapen och medvetenheten om kvinnors asylskäl.
att kvinnor som bor på skyddade boenden bör få en kontaktperson utsedd av kommunen för att få stöd i asylprocessen.
att kvinnor som lever i våldsamma relationer får behålla uppehållstillståndet även om de lämnar relationen.

Varför jag är med i Kvinnoförbundet
”För att vi i Sverige fortfarande inte är tillräckligt jämställda. Kdk driver jämställdhetsfrågorna framåt och det vill jag vara en del av!”

Var social, dela med dig!
,