Fler speciallärare behövs

Allt för många elever som behöver hjälp av speciallärare får inte det stöd som de har rätt till. Det saknas speciallärare och specialpedagoger på skolorna. Bristen beräknas öka. På grund av kommande pensionsavgångar och det stora antalet obehörig personal som i dag finns inom specialpedagogik, kommer det saknas närmare 10 000 speciallärare runt om i landet år 2030.

Kristdemokraterna anser att elever med särskilda behov ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens. För att möta dagens och framtidens behov anser vi att kommunen behöver ta ett större ansvar för att stimulera fler lärare att vidareutbilda sig till speciallärare.
Alliansregeringen återinförde speciallärarutbildningen 2008 och utbildningsplatserna har utökats kraftigt för att möta behovet. Nu återstår utmaningen att fylla platserna.

Kristdemokraterna vill införa ett speciallärarlyft för att stimulera lärare att vidareutbilda sig. Det skulle kunna ske genom att gå ner i tjänst med bibehållen lön eller med en form av studielön. Hur det sker kan bäst lösas på huvudmannanivå.

Vi har ett ansvar att se till att det finns tillräckligt med specialpedagogisk kompetens på våra skolor. Fler utbildade speciallärare behövs för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. Varje elev ska få stöd att nå sin fulla potential och utbildas för att möta utmaningarna i livet.

Var social, dela med dig!
, ,