Värna patienterna – inte landstingen

Alla människor har en personlig relation till vården och det gör att engagemanget för en god och värdig vård är stort. Frågan om framtidens sjukvård är utan tvekan valets viktigaste. Trots att tillgängligheten och kvalitén förbättrats och vården fått mer resurser de senaste åtta åren är skillnaderna inom landet allt för stora. Det är dags för århundradets sjukvårdsreform: Ansvaret för sjukhusvården, alltså den vård som är både dyrast och mest avancerad, måste flyttas från landstingen till staten.

För 151 år sedan tog landstinget över ansvaret för vården i vårt land. Då var medicinerna få och inte särskilt verksamma, då var tekniken väldigt primitiv jämfört med idag. Om vi skulle börja från början med att bygga upp Sverige politiskt och administrativt, skulle då någon föreslå att just sjukvården bröts ut från allt annat och underordnades 21 åtskilda landsting? Vi tror inte det. Problemet är inte att olika landsting har olika ambitioner. Problemet är att tiden sprungit ifrån landstingen.

En konsekvens av att 21 olika landsting och regioner ansvarar för sjukhusvården är att skillnaderna vad gäller exempelvis väntetider är stora mellan olika delar av landet. Dessutom är dagens organisation både dyr och ineffektiv. Här ett av många exempel: Sveriges landsting har sammantaget köpt ett tjugotal robotar – för tjugo miljoner kronor styck – som utför prostataoperationer. Det totala behovet i Sverige bedöms vara sex robotar. Men eftersom det ena landstinget vill ha vad grannen redan har så blir vi sittande med teknisk överkapacitet, samtidigt som vi fortfarande dras med vårdköer.

Såhär kan det inte fortsätta. Bristen på samordning och effektivitet är det stora problemet för svensk sjukvård idag. Det är oacceptabelt att patienter på olika håll i vårt avlånga land får olika bra vård.

Vi kristdemokrater vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi föreslår århundradets sjukvårdsreform, för god och jämlik vård i hela landet.

Var social, dela med dig!