Så gör vi Sverige tryggare

Igår var jag i Huddinge och tala rättspolitik bl a villainbrott med fastighetsföreningar och andra som var intresserade. Det blev bra samtal om hur vi gör Sverige tryggare. Läs Lili André och min artikel i Arbetarbladet.

Tillhör du dem som drabbats av ett villainbrott? Upprörs du av den hänsynslösa människohandeln? Har du hört någon berätta om ett överfall hon varit med om? Oron att drabbas av kränkningar och brott finns hos många, när någon närstående drabbas ökar oron, tilliten till medmänniskor tynar. Det gäller oss vuxna lika mycket som barn.

För somliga får sig tilliten till andra människor sig bara en liten törn, för andra sitter brottet, kränkningen i för resten av livet – helt beroende på vilka vi är och vad vi råkat ut för. Oavsett om det rör sig om ett inbrott, en stöld eller ett övergrepp kan vi konstatera: brottsoffret påverkas.

För oss kristdemokrater är det oerhört viktigt att staten tydligt markerar mot kriminalitet såväl genom rättvisa straff som med ett aktivt förebyggande arbete. Inställningen till kriminalitet får inte uppfattas vara slapp, människor ska kunna lita på rättsväsendet och på att straffen står i proportion till de begångna brotten. Det är helt oacceptabelt att människors värdighet kränks.

Under de senaste åtta åren har Kristdemokraterna i regeringsställning bidragit till att Sverige idag har betydligt fler poliser, åklagare och domare än 2006. Åtskilliga straffskärpningar har gjorts, och vi har exempelvis förstärkt insatserna mot ungdomsbrottslighet och arbetet mot våld i nära relationer.

Vi vill fortsätta detta arbete. Signalerna till de som går utanför lagen ska vara tydliga. Bland annat detta kommer att bli regeringspolitik efter en tredje alliansvinst den 14 september:
• Skärpta straff för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång.
• Minskad straffrabatt vid flerfaldig brottslighet.
• Begränsa möjligheterna till villkorlig frigivning om den intagne misskött sig eller inte deltagit i verksamhet.
• Skärpa konsekvenserna – person som återfaller i brottslighet och döms till ett nytt fängelsestraff ska avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet, jämfört mot dagens två tredjedelar.
• Införa synnerligen grov våldtäkt och oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt som nya brott.
• Se över våldtäktsbrottet och överväga frågan om brist på samtycke.

De som utsätter sina medmänniskor för kränkningar och brott ska mötas av tydliga konsekvenser – detta är helt centralt för att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet och för att Sverige ska präglas av tillit och gemenskap.

Var social, dela med dig!
,