Inför en elevhälsogaranti

Barnen är vår framtid och det värdefullaste vi har. Idag mår allt för många barn och unga dåligt. Det måste vi ta på allvar. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti för att elever snabbare ska komma i kontakt med skolans elevhälsoteam.

Unga mår dåligt av olika skäl. Det kan handla om orealistiska krav på sig själv, mobbing eller en jobbig situation i hemmet. Enligt Socialstyrelsen har många elever symptom som huvudvärk och sömnbesvär. Psykisk ohälsa kan på sikt medföra allvarliga konsekvenser. Skolarbetet kan bli lidande, det kan bli svårare att komma in på arbetsmarknaden och ytterligare isolering kan leda till försämrade livsförhållanden.

Elevhälsan ska fungera som en första linjens hälsovård för eleverna. I den nya skollagen från 2011 ställs krav på att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Det är kommunens ansvar att det uppfylls och att eleverna får den hjälp de behöver.

Kristdemokraterna och allianspartierna har genomfört en tillgänglighetssatsning och förstärkt vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Regeringen har också beslutat om en fortsatt satsning på barn och unga med psykisk ohälsa för 2012 – 2016. Det är viktiga satsningar men vi vill även se till att eleverna får bättre tillgång till skolans elevhälsoteam.

Elevhälsan kan inte möta alla elevers varierande, men det ska vara enkelt att få kontakta med elevhälsan som i sin tur kan leda eleven till rätt hjälp inom vården om så behövs. Framför allt ska elevhälsan kunna ta emot elever utan långa väntetider. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården och med personal som har kompetens att möta behovet.

Vi måste ta ungas psykiska ohälsa på allvar. En elevhälsogaranti är ett steg i arbetet att för att förbättra barn och ungas välbefinnande. Det ska vara lätt för barn och unga att få kontakt med elevhälsan.

Var social, dela med dig!
, , ,