Stå upp för Stockholm

Jag är ju valbar i hela Stockholms län, hur stort det är känner jag när jag sitter 1 timme på pendeltåget för att ta mig till Nynäshamn, 40 minuter på buss till Norrtälje, tar tunnelbana och sen buss ut till Lidingö osv. Jag åker gärna kommunalt och jag älskar verkligen Stockholm! Född i Solna där jag bodde mina första år och sen bott i olika stadsdelar i staden. Stockholm växer det innebär möjligheter, det är så vi ser det inte som utmaningar utan möjligheter. Men då måste vi också ha ett fokus på Stockholm och stå upp för vår region. Tyvärr är det rätt få politiker i rikspolitiken från Stockholm som står upp för sin region och tänker på din region.

Intervju med vårt toppnamn till Lidingö kommun Carl-Johan Schiller samt till landstinget Ella Bohlin och mig till riksdagen med Lidingösidan.

Vi politiker från Stockholmsområdet måste stå upp för vår region. I riksdagen är de flesta, som är valda från kommuner i länet, tysta när frågorna handlar om vårt geografiska område. Politiker från övriga landet har mycket mer lokalt engagemang. Självklart ska vi vara solidariska med hela landet, men vem ska försvara Stockholm om inte de egna politikerna?

Frågan ställs av Caroline Szyber, riksdagsman för Kristdemokraterna sedan 2010. Lidingösidan träffade henne tillsammans med partikamraterna Ella Bohlin, förstanamn på landstingslistan i Stockholms län, och Carl-Johan Schiller, partiets förstanamn på Lidingö, för en pratstund om Lidingöbanan, parkering vid Ropsten, Hospice, trängselskatter, byggnation och lojalitet.

Enligt Carl-Johan Schiller, C-JS, skulle Lidingöbanan genom centrum inneburit att väldigt många fler bostäder behövt byggas i området.
– Landstinget behöver satsa resurserna där de behövs bäst, och det är inte på att dra banan genom centrum.

Ella Bohlin, EB, är angelägen om att spårvägen kopplas ihop vid Ropsten så snart som möjligt. Och när ordet Ropsten nämns vid bordet blir det direkt en diskussion om de parkeringsplatser som försvunnit där.

C-JS: Vi måste lyssna på lidingöborna vad som behövs, både när det gäller busstransporter till Ropsten och till andra ställen på ön. Om busslinjer dras in, vad händer då? Får vi kristdemokrater förtroendet att ingå i majoriteten nästa mandatperiod tycker vi att man ska få upp denna fråga högre på dagordningen.

EB: Allt behöver inte diskuteras på politisk nivå. Det som ska vara överordnat är lidingöbornas behov. Vi pratar mycket om livspusselfrågor så det blir bra för familjerna, och att man t.ex. vet att det verkligen finns en möjlighet att parkera bilen vid en infartsparkering. Detta är en lokal fråga som måste avgöras med en markanvisning.

Caroline Szyber, CS: I denna process är det viktigt med stor lyhördhet. Vad vill lidingöborna ha? Man får inte göra en stor satsning som resulterar i besvikelse. Bygger man fel, då blir det kanske för långt att gå från bilen till parkeringen. Och då kommer folk inte ta bilen i alla fall.

C-JS: Vill man bygga en stor parkering på Lidingö är risken att den blir avgiftsbelagd. Vi har inga p-avgifter idag på ön. Då skulle många ställa sin bil i villaområden och i Centrum.

Driver Lidingö på SL ordentligt när det gäller busstrafiken?

EB: SL:s uppdrag i landstinget ska bli så bra som möjligt för dem som bor i länet. Det är de lokala behoven som ska vara styrande. Politikerna i fullmäktige bestämmer aldrig.

CS: Stockholmare är mest besvikna på hur det ser ut, kollektivtrafikmässigt. Mest nöjda är man i Kalix där få bussar går per dag. Det är viktigt att se vilka som bor i området vad gäller demografin. Ingen ska behöva vara beroende av bil. Vi ser också hellre att bussarna går sällan, än inte alls.

EB: Skatteunderlaget i länet behöver ökas. Sedan 2006 har skatteunderlaget ökat med 35 % och då fick vi ta vi över ett stort skatteunderskott i landstinget. Vi vände minus till plus, och stora satsningar har gjorts på bussar och t-bana. Nästan inga andra länder har ett så stort trafiksystem som vi. Om man däremot öppnade spärrarna, som V vill, skulle det innebära miljarder i förlust för SL. Fuskåkandet kommer att gå i taket. Det är en helt vansinnig idé, och då kan inga nya investeringar göras.

C-JS: Båttrafiken är en viktig fråga, som KD driver. Det måste bli lättare att byta mellan Sjövägen och bussen vid AGA.

EB: Under mandatperioden har vi betat av ett antal frågor. Att SL-kortet ska gälla på Waxholmsbolaget, det har vi fått igenom, vilket är jättebra.

CS: Vattnet är en otrolig möjlighet att åka på. Jag är förvånad över att inte mer trafik går där. Det är en fråga om hur vi binder samman Storstockholm. Därför har också KD fått igenom så mycket just när det gäller båttrafiken. Men många vet inte att det är KD som drivit denna fråga.

Hospice, är det en hjärtefråga för KD? Har man kommit så långt man kan komma just nu? I april 2015 måste en ny överenskommelse träffas.

C-JS: Vi har väldigt stort förtroende för förvaltningen som jobbar intensivt och vi är övertygade om att vi kan hitta en lösning. Vi vill inte ha en kompromiss i ytterligare fyra års tid för verksamheten. Tidigare kommunalrådet Jessica Sjöstedt, KD, måste ha uppskattning för att verksamheten nu håller hög kvalitet. Men först måste vi hitta en lösning så verksamheten växer. Jag och Ella är beredda att diskutera detta på politiskt nivå.

EB: Som jag förstått är detta en bra verksamhet och alla verksamheter som fungerar är värda att behålla. Vi vill utöka vårdvalet inom 30 olika sjukvårdsområden. Men Hospice är inte ännu inkluderat i vårdvalet. Vi hoppas att någon vill ta över verksamheten i framtiden. Det måste finnas en möjlighet att kunna stanna kvar på Lidingö i livets slutskede.

Trängselskatt, när införs den helt för Lidingö?

CS: Det är en förhandlingsfråga. Det är viktigt med en långsiktigt hållbar lösning. Trängselskatterna ska ju gå tillbaka till dem som betalar. Då kan invånarna på Lidingö kanske kräva infartsparkering och att busslinjer finns kvar. Allt hänger ihop. Pengarna ska gå till infrastruktur och komma tillbaka, t.ex. som tunnelbanan till Nacka.

Det är viktigt att vi i Stockholm är mycket tydliga gentemot övriga Sverige. Det kan jag som riksdagsledamot intyga. När riksdagsmännen från t.ex. Skaraborg talar om sina angelägna vägbyggen, ja då lutar sig stockholmarna tillbaka och tror att man automatiskt ska satsa på oss. Men det är hit folk flyttar, det är här bostäder, infrastruktur och sjukvård behövs.

Det är viktigt att stockholmspolitikerna börjar prata om Stockholm och har ett större fokus på Stockholm. Vi behöver få upp Stockholmsandan och ställa oss frågan vart skattepengarna vi betalar går. Det är klart att det ska finnas solidaritet, men det kan inte vara på bekostnad av vår egen infrastruktur.

Byggandet. Tar Lidingö sitt ansvar bland de 26 kommunerna i länet?

CS: Historiskt har Lidingö byggt, fast att inte så mycket de senaste åren. Här måste man titta på längre perioder. De senaste 40 åren har Lidingö byggt väldigt mycket. När det gäller ungdoms- och studentbostäder skulle vi kunna bygga mer runt universitet och högskolor, som vid KTH, Universitetet och Södertörn.

C-JS: De som pluggar på universitetet vill ha lägenheter nära universitetet. Vilka vill egentligen till Lidingö? I fullmäktige låter det som om alla vill flytta till Lidingö, men unga människor vill inte flytta hit i samma omfattning som barnfamiljer. Det är därför bättre att bygga för barnfamiljer, för äldre, för dem som verkligen vill bo här. Det behövs både villor och radhus.

EB: Alla kommuner måste gemensamt ta ett större ansvar. Man ska inte vara rädd för att bygga bostadsrätter…

CS: …eller ungdomsbostäder. Men unga vill helst inte byta tunnelbana om de ska till universitetet. Alla vill ha så billig hyra som möjligt och bo så nära som möjligt.

Kan man vara lojal mot sin kommun även om man sitter i riksdagen?

CS: Jag är lojal med min region. Under min första mandatperiod har jag blivit chockad över hur det låter ibland från politiker som är invalda från Danderyd eller Lidingö när man talar om utjämningsskatten. Det är axelryckningar. Hade de varit kommunpolitiker hade de slagits för detta som inget annat. Man glömmer, när man sitter i riksdagen. Vi var några stycken som var väldigt högljudda, men resten var en stor, tyst majoritet. Det är väldigt viktigt att stockholmspolitiker tänker på Stockholm, men också har en solidaritet med landet.

EB: Ja, det går att säga vad som helst om Stockholm ute i landet. Man kan inte ösa hur mycket som helst från Stockholm, vi behöver också ta itu med en hel del saker. Man kan inte se Stockholm som en skattkista.

C-JS: Många riksdagspolitiker föreställer sig att man kan ha hur många Robin Hood-skatter som helst, att man kan ha hur få infarstparkeringsplatser som helst i Ropsten, att man kan ha hur många värnskatter som helst. Man förstår inte att man inte kan ta ut hur många skatter som helst.

CS: Det är därför Ella och jag som landstingspolitiker åker runt i hela stockholmsregionen för att föra en dialog. Det är vikigt att man tar in lidingöperspektivet.

Var social, dela med dig!
,