Stärk äldres rätt till tryggt boende

Värdighet och rätten att bestämma över sin vardag har ingen åldersgräns. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov.

Kristdemokraterna har åstadkommit mycket i regeringsställning – vi har stärkt äldres rätt till självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. I nationella brukarundersökningar ser vi att allt fler äldre känner sig nöjda och trygga med omsorgen de får. Vi har också sänkt skatten på pensioner i fem steg. Nu vill vi gå vidare för att stärka äldres trygghet.

Om Alliansen får förnyat förtroende att bilda regering kommer vi att införa en skyldighet för alla kommuner att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

Många äldre som kanske inte har så stora omsorgsbehov kan uppleva otrygghet, oro och ensamhet. I ett trygghetsboende ges nära tillgång till personal och lokaler för gemensamma aktiviteter och måltider. Det ger förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Alliansregeringen kommer också förlänga det statliga investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende för att öka tillgången till boenden.

Utöver detta kommer vi att ge kommunerna en möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende helt utan biståndsbedömning. Den biståndsbedömning som äldre idag måste genomgå kan vara en stor påfrestning. Rädslan för ett avslag, den ovissa processen med eventuella överklaganden anser vi att äldre ska slippa. De sista åren i en människas liv ska präglas av trygghet och värdighet. Detta är ett krav som Kristdemokraterna kommer driva i varje kommun.

Beskedet från Alliansen innebär att vi kan förverkliga Kristdemokraternas mål att alla som är över 85 år och som så önskar ska ha rätt till plats i särskilt boende, utan att behöva genomgå biståndsbedömning.

När vänsteroppositionen kräver mer regleringar och förbud som i praktiken stänger ner populära och väl fungerande äldreboenden pekar vi på ett helt annat alternativ. Ökat självbestämmande och mer makt över sin egen vardag – det är vår väg för att skapa förutsättningar för ett tryggt och värdigt åldrande.

**************

Lite resultat från valrörelsen, ja förutom röster då så är det är kul när det skrivs om någon av de alla debatter jag varit med i exempelvis Roks. Sedan en intervju jag gjorde med Sveriges radio om att straffen kan skärpas för stridande svenskar.

Var social, dela med dig!
,