Varje röst har betydelse!

Varje röst räknas och har betydelse! Det har vi som parti erfarit vid de senaste valen; 2006 var det enbart 5 röster som fattades för att vi skulle få ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige och år 2010 var det ca 100 röster. Varje röst har betydelse för vilket Sverige vi vill ha. För vilken röst Sverige får i världen. Dagligen nås vi av fruktansvärda rapporter från bland annat Irak och Syrien. I en värld som präglas av ett globalt ömsesidigt beroende ska vi som parti lyfta frågor om mänskliga rättigheter, rätten till ett värdigt människoliv och frihet från förtryck och förföljelse.

I ett Sverige där många unga lider av psykisk ohälsa, där en del tonåringar har lättare att gå in i ett kriminellt gäng än att få ett arbete, och där äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop är det även särskilt viktigt att ta ansvar för de mest utsatta. Att vara en klar och tydlig röst för människovärdet. Det kommer vi kristdemokrater att vara. Och vi kommer fortsätta påverka realpolitiken för ett friare och tryggare samhälle.

Arbete är viktigt, men livet och samhällsutvecklingen är beroende av så mycket mer. Ett samhälle är framför allt ett nät av mänskliga relationer. Och ett fungerande samhälle kräver att det även finns balans mellan stat, näringsliv och det civila samhället. Annars försvinner samhällets växtkraft. Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential. Det gör man inte i ensamhet, utan i tillsammans med andra. Men det är inte heller något som ska styras av staten. Vi vill ge människor frihet att bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv. Vi vill ge företagande och civila samhället gott om plats att växa.

Kristdemokraterna behövs i svensk politik! Rösta på Kristdemokraterna och kryssa gärna nr 3 på Stockholm stad och läns lista – kryssa mig! #kryssaszyber

Var social, dela med dig!
,