En satsning men på och för vem?

I regeringsförklaringen lyftes civila samhällets roll inte direkt upp. Nämndes i en bisats. För Kristdemokraterna ser vi detta som en viktig del av samhället. Aftonbladets ledarsida jublar och kallar välgörenheten för det ”friköpta samvetet”. De kan inte ha mer fel när de drar slutsatsen – ”civilsamhället kan aldrig, vill aldrig ta tillräckligt ansvar för medborgare i behov”. Det är precis detta som civila samhället gör, de är precis här de spelar en viktig roll, en roll som staten inte kan spela.

Istället för självständiga och starka föreningar främjar regeringens politik de som kvickast anpassar sin projektansökan efter de senaste politiska modeorden. Att Socialdemokraterna hade denna syn på civila samhället visste vi redan men att Miljöpartiet vänt civila samhället ryggen såsom de gjort i denna budget för mycket förvånande. Kanske ska de än en gång skylla det på att de hade så kort tid på sig ta fram en budget. Men svaret på det blir bara att man måste förbereda sig innan ett val. För alla fina ord om civila samhällets betydelse i valrörelsen lyser med sin frånvaro i regeringsförklaringen.

Socialdemokraternas före detta kvinnoförbundsordförande Nalin Pekgul har efterlyst ”rejäla bra förskolor och skolor, ordentliga stöd till vårdcentralerna, bra kommunikationer” till områden i utanförskap.

Pengarna som nu tillkommer förväntas bemötas av nya sammansättningar där nyckel- och signalord för maximal utdelning blir vägledande för framgångsrik tilldelning. Verksamheter i civilsamhället som samlar de breda samhällslagren såsom idrotten, får finna sig att anpassa sin verksamhet efter de nya villkoren. De får tuffa på som de alltid gjort, på medel deras aktiva medlemmar frivilligt skjuter till eller ordnar genom sålda bingolotter.

Idrotten samlar tusentals ungdomar från alla samhällsskick dagligen. Man lär sig föreningsliv och samhälle samtidigt som man ideellt strävar tillsammans. Riksidrottsförbundet samlar svensk idrott för att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor. Organisationen förmedlar stöd till idrottsföreningarna och lovades rikliga anslagshöjningar av S och MP under valrörelsen. När det sedan kom till budget kom kallduschen i form av uteblivna pengar att läggas till den nya, undanskymda positionen på socialdepartementet i trängsel med de omfattande sjukvårdsfrågorna.

I budgeten kom också den andra kallduschen gentemot föreningssverige. Möjligheten att göra avdrag på gåvor stryps och tas bort 2016. En ideologisk signal där man i budgeten uttrycker ogillande för att ”den ideella sektorn skulle behöva vara beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra”. Att låta föreningslivet bäras av dess medlemmar är uppenbarligen inte önskat av S och MP.

Det civila samhället har kompetensen att bidra till uppbyggnaden av samhället. Systemet med Social Impact bonds har visat på kompetensen i det civila samhället att verka tillsammans med myndigheter i partnerskap.

Samhället är större än staten. Det är i familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, kooperativen, med mera som vi odlar vår grundläggande etik, vår identitet och våra demokratiska traditioner. Att döma av vänsterregeringens hantering så här långt delar de inte den bilden med oss kristdemokrater.

Var social, dela med dig!