Huller om buller gällande bullerreglerna sedan MP tog över bostadspolitiken

Fråga till bostadsministern: När kommer beslut om nya riktvärden för buller?

– Vi har riksdagsbeslut som öppnar för nya riktvärden för buller. Från och med årsskiftet skulle möjligheterna att bygga på platser där det i dag är ett onödigt förbud vidgas med alliansens förslag. Denna förändring förväntas öka antalet smålägenheter radikalt. Men från den nya bostadsministern är tystnaden total.
Det säger Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i Civilutskottet, med anledning av att hon ställt en fråga till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) där hon efterlyst beslut om nya riktvärden för buller.

– Bostads- och byggbranschen väntar på genomförandet av de nya riktvärdena för buller. Studier visar på en 40-60 procentig ökning av antalet ettor och studentlägenheter när kravet på en så kallad tyst sida tas bort, enligt det förslag som alliansregeringen tog fram.
– Varje terminsstart aktualiseras problemet för studenter och ungdomar att hitta mindre lägenheter. Stelbenta regler för buller står i vägen för möjligheterna att möta denna efterfrågan. Under vår tid som ansvariga för den här frågan banade vi väg för en lösning. Det vore oerhört tråkigt om den nya regeringen raserar denna öppning för ökat byggande, avslutar Caroline Szyber.

https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Szyber-fragar-bostadsministern-Nar-kommer-beslut-om-nya-riktvarden-for-buller/

Var social, dela med dig!
, ,