Regeringen sätter stopp för jobb och valfrihet

Alliansens skuggbudget kännetecknas av fokus på kvalitet i omsorg och vård, större valfrihet för enskilda människor och det civila samhället samt förslag som ger fler jobb.– Raka motsatsen mot den budget som regeringen föreslår.
Vänsterregeringen vill införa en tredje pappamånad och ta bort vårdnadsbidraget. Förslagen innebär att föräldrar får allt mindre att säga till om när det gäller att fördela föräldraledigheten och att möjligheten att vara hemma lite längre med sitt barn försvinner. Det är ett grovt underkännande av föräldrar. Vem vet bättre än dem vad den egna familjens omständigheter och det egna barnets behov är? Enligt regeringen ska alla familjer göra på samma sätt oavsett sina egna önskemål och behov.

Handlingsfriheten minskar även för vård och omsorg. Regeringen vill avskaffa vårdvalet och i princip göra det omöjligt för privata aktörer att bidra till välfärden. I stället för att bekämpa dåligt utförande hos offentliga och privata aktörer, har de som målsättning att kväva privata initiativ. Konsekvensen kommer att bli färre vårdcentraler, försämrad kvalitet och minskad tillgänglighet.

Regeringen tar även bort lyckade satsningar som ökat kvaliteten inom vård och omsorg. De lägger ner Äldreutredningen som ytterligare skulle bidra till att göra äldreomsorgen bättre. Kömiljarden avskaffas. Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildningen inom äldreomsorgen läggs ner. Investeringsstöden för äldreboenden tas bort. För oss kristdemokraterna som prioriterat äldrepolitiken och varit med och byggt en äldreomsorg som utsetts till världens bästa är det med sorg vi ser den nya regeringens förslag.

Regeringens budget oroar. För att få mer pengar till välfärd behövs fler människor som jobbar. Men i stället för regeringen en jobbfientlig politik och gör det dyrare att anställa unga och trycker ut äldre ur arbetsmarknaden.

På punkt efter punkt sätter regeringen och Vänsterpartiet systemet före den enskilda människan. De kommer med gamla lösningar. Men mer av samma overksamma medicin brukar inte hjälpa.

Var social, dela med dig!
,