Debatt: ”Bostadsministern saknar egna idéer”

Skriver med Erik Slottner i Fastighetstidningen

Mehmet Kaplan raljerar över Attefallshusen istället för att ta ansvar för bostadsmarknaden. Nu är det dags för regeringen att komma med konkreta åtgärdsförslag, skriver Kristdemokraternas gruppledare Caroline Szyber och Erik Slottner.

ehmet Kaplan (MP) har i debatter och intervjuer (t ex SvD, 3/2) avslöjat brist på idéer och visioner. Regeringens åtgärder för att råda bot på bostadsbristen i storstadsregionerna lyser med sin frånvaro. Det hopp som återstår är att Kaplan genomför de utredningar som den förra bostadsministern Stefan Attefall (KD) initierade.

Kaplan (MP) har tidigare hotat med att dra tillbaka en av de mest betydelsefulla reformerna för att öka utbudet inom det befintliga bostadsbeståndet, nämligen den friare hyressättningen för andrahandsuthyrning. Reformen har varit en framgång och kan ha ökat utbudet på tillgängliga lägenheter med cirka 30 procent på bara några år. Kaplan (MP) tycks nu ha tänkt om i frågan, vilket är glädjande, eftersom ett tillbakadragande av den friare hyressättningen skulle leda till ett minskat utbud och en större svart marknad.

Förutom synpunkter på alliansens reformer tycks Kaplan (MP) sakna egna idéer. En fråga som är avgörande för bostadsbyggandet i våra storstäder är bullret. En del förändringar har gjorts för att skapa rimligare normer och för att industribuller och övrigt buller ska hanetars mer likvärdigt. Men fortfarande krävs fler förändringar för att de stora effekterna ska komma. Meningen var att nya bullernormer skulle börja gälla från 1 januari men det arbetet tycks inte brådska för Kaplan och han kan inte ge något besked om när nya förordningar kommer. Men faktum är att frågan brådskar. Nu gällande bullernormer hindrar flera tusen lägenheter att bli byggda.

Det är också oroande att Kaplan raljerar över de så kallade Attefallhusen som underlättar för villaägare att bygga småhus på sina tomter. Attefallhusen kan så klart aldrig råda bot på bostadsbristen men är ändå ett steg på vägen och som dessutom underlättar vardagen för många husägare. Men något sådant vill inte Kaplan kännas vid utan väljer istället att raljera.

Miljöpartiet har gjort ett stort nummer av att lägga ner Bromma flygplats för att istället bygga 50 000 bostäder. Dessa bostäder ska utgöra en tredjedel av de totalt 150 000 bostäder som de vill ska byggas totalt i Stockholm till 2030. Alla seriösa bedömare vet att detta är en omöjlighet men ändå upprepas denna osanning. I Stockholm har den röd-grön-rosa majoriteten uttryckt 2022 som en ambition att stänga flygplatsen. Efter det behöver marken grundligt saneras för att till slut kunna börja bygga bostäder. Någon gång runt sekelskiftet 2100 kanske 50 000 bostäder kan rymmas, och då vi optimistiska. Fram till 2030 kommer antalet bostäder fortfarande vara noll även vid en nedläggning av flygplatsen 2022.

De enda konkreta åtgärderna som har kommit från bostadsministern är stadsmiljöavtalen och ett stöd till energieffektivisering av miljonprogrammet. Detta stöd som skulle räcka till en snålare duschblandare i varje lägenhet föll dock när regeringens budget röstades ned.

Stefan Attefall (KD) initierade totalt 112 olika åtgärder för ökat bostadsbyggande. Vi förväntar oss konkreta förslag från regeringen och att ansvarig minister förvaltar Attefalls arv.

Caroline Szyber (KD)

Ordf. i Riksdagens civilutskott

Erik Slottner (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna, Stockholms stadshus

Var social, dela med dig!