Regeringen kopierar Kristdemokraternas förslag

Pressmeddelande
Stockholm den 20 februari 2015

– Det går inte att klaga på att regeringen kopierar de idéer vi presenterar. Göran Hägglund introducerade tanken om modulbostäder för flera veckor sedan.
Det säger Caroline Szyber med anledning av bostadsminister Mehmet Kaplans förslag om att låta uppföra modulbostäder för nyanlända.

– Det är svårt att skaka av sig känslan av höftskjutande panik från vår idélösa regering. Ministern bekräftar att man inte hunnit göra några beräkningar om omfattningen av bostäderna utan mest vill ut och försöka fylla ut prat-utspelen från igår.
– Det är bra att man i brist på egna idéer vänder sig till Kristdemokraterna för inspiration. Samtidigt haltar det när man fortfarande värnar om Ebo, möjligheten att välja egen bostad så benhårt. Med Ebo cementerar man den destruktiva ordning som medför sprängfyllda lägenheter och orimliga uppväxtvillkor. Här borde regeringen lyssna på sina egna S-märkta kommunalråd som förgäves larmat om detta i åratal, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
,