Alliansen kallar bostadsministern till riksdagen

Pressmeddelande
2015-03-10

Alliansen kallar bostadsministern till riksdagen

Idag begärde Alliansen i riksdagens civilutskott att utskottet kallar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till riksdagen för att förklara vad regeringen avser göra för att adressera den skriande bristen på bostäder i Sverige. Detta med anledning av att Kaplan och regeringens bostadspolitik hittills har lyst med sin frånvaro.

Regeringens intentioner för sin bostadspolitik bortom självklarheter som ’mer bostäder’ är okänd. Nu ska överskottsmålet slopas. Förutsättningar ska skapas men frågan är för vilka åtgärder? Återinförs subventioner till byggföretagen? Då faller det sig väldigt lämpligt att vi idag kallar Mehmet Kaplan för att berätta om regeringens bostadspolitik, säger Caroline Szyber (KD) ordförande för civilutskottet.

– Den budget som den nya regeringen lade i höstas var tom på förslag för att främja ett ökat utbud av bostäder. Det bostadspolitiska ramverk man ägnat all sin tid i oppositions till att kritisera behölls, säger Ewa Thalén Finné (M).

– Tusentals personer måste tacka nej till studieplatser och arbetstillfällen på grund av att bostäder saknas. Företag avstår från investeringar eftersom de riskerar att inte få tag i arbetskraft med rätt kompetens, säger Ola Johansson (C).

– För oss alliansledamöter i civilutskottet där bostadsbristens graverande allvar präglar tillvaron återstår en enda fråga. Vad vill regeringen göra för att adressera den skriande bristen på bostäder i Sverige? Därför kallar vi minister, avslutar Nina Lundström (FP).

För mer information:

Caroline Szyber
Ordförande i Civilutskottet

Var social, dela med dig!
,