Tystnad löser ingen bostadsbrist, Kaplan

Skriver idag med mina Allianskollegor i civilutskottet i Expressen.

Regeringens bostadspolitik är för oss okänd och vi vill ha svar. Därför ställer vi nu bostadsminister Mehmet Kaplan till svars, skriver alliansens bostadspolitiska talespersoner.

Idag kommer vi, alliansen i riksdagens civilutskott, begära att utskottet kallar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till sig för att ge honom möjlighet att berätta vad regeringen vill göra för att Sverige ska få fler bostäder.

Frågetecknen hopar sig, inte minst efter finansminister Magdalena Anderssons besked den 3 mars att man nu tänker överge det sedan 90-talet etablerade överskottsmålet. Utan överskottsmålet anger regeringen att angelägna offentliga investeringar ska vara möjliga, bland annat i infrastruktur och bostäder. På vilket sätt avser regeringen och bostadsministern underlätta bostadsbyggandet? Varför kopplas just dessa åtgärder samman med överskottsmålet?

För oss alliansledamöter i civilutskottet där bostadsbristens graverande allvar präglar tillvaron återstår en enda fråga. Vad vill regeringen göra för att adressera den skriande bristen på bostäder i Sverige?

Många initiativ är redan tagna av alliansregeringen innan maktskiftet 2014. 112 skarpa förslag lades för att förenkla planering och byggande. Dessa har bidragit till att byggandet har ökat påtagligt. I dag är detta långt från tillräckligt. Tusentals personer måste tacka nej till studieplatser och arbetstillfällen på grund av att bostäder saknas. Företag avstår från investeringar eftersom de riskerar att inte få tag i arbetskraft med rätt kompetens.

Migrationsverket prognostiserar beviljade uppehållstillstånd till drygt 80 000 personer om året mellan 2015 till 2018, personer som alla behöver någonstans att bo sedan de fått möjlighet till etablering.

Regeringens bostadspolitik är för oss okänd och nu vill vi ha svar. Minister Mehmet Kaplan har under vintern mottagit hård kritik för sin tystnad i bostadsfrågan.

Förenklade bullerregler lämnades över av den förra regeringen för effektuering. Dessa skulle öppna för fler små bostäder i stadsmiljö men lades i malpåse av bostadsministern. När väl sen bostadsministern gav sig tillkänna var det för att låta utreda hur man ska lägga en hämsko på utbudet av andrahandslägenheter.

Den budget som den nya regeringen lade i höstas var tom på förslag för att främja ett ökat utbud av bostäder. Det bostadspolitiska ramverk man ägnat all sin tid i oppositions till att kritisera behölls. De omfattande investeringsstöden som utlovades före och under valrörelsen uteblev. De enda återstående subventionerna är till renovering av miljonprogramsbostäder och motsvarar kostnaden för en duschblandare per lägenhet.

Vad marknaden efterlyser är långsiktiga spelregler, kortare planprocess, mer planlagd mark och färre hinder för att bygga bostäder. Då byggsubventioner prövats har dessa inte löst de bakomliggande problem som den svenska bostadsmarknaden har med låg rörlighet, höga trösklar och otillräckligt byggande. De har byggts betydligt mindre i Sverige än i andra länder trots att subventioner har funnits.

Regeringens intentioner för sin bostadspolitik bortom självklarheter som ”mer bostäder” är okänd. Nu ska överskottsmålet slopas. Förutsättningar ska skapas men frågan är för vilka åtgärder? Återinförs subventioner till byggföretagen?

Då faller det sig väldigt lämpligt att vi i dag kallar Mehmet Kaplan för att berätta om regeringens väl förborgade bostadspolitik.

Caroline Szyber

Civilutskottets ordförande (KD)

Ewa Thalén Finné

Bostadspolitik talesperson (M)

Ola Johansson

Bostadspolitisk talesperson (C)

Nina Lundström

Bostadspolitisk talesperson (FP)

Var social, dela med dig!
,