”Krigsförbrytarna ska straffas”

På Kristdemokraternas kommundagar så var jag med i speakers corner ordnat av tidningen Kristdemokraten. Artikeln nedan:

För första gången har en person dömts i svensk domstol för brott mot folkrätten och grov misshandel som begåtts i Syrien.
AKTUELLT. 26 februari offentliggjordes en dom i Södertörns tingsrätt:

En 28-årig man, flykting från Syrien med permanent uppehållstillstånd i Sverige, dömdes till fem års fängelse för folkrättsbrott och grov misshandel. En misshandel som han begått efter att ha lierat sig med Fria syriska armén, filmat misshandeln och lagt ut filmen på Facebook.

Straff eller stöd

Om Caroline Szyber, kristdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet får som hon vill, så kan domen följas av fler. På Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar deltog hon tillsammans med Susanne Lindholm, KD-ledamot i Örebro fullmäktige, i Kristdemokratens panelsamtal om hur man kan hindra rekrytering av islamistkrigare, och om hur man ska handskas med dem som återvänder till Sverige.

I Örebro, som i andra städer, finns exempel på unga män som åkt ned, och återvänt. Tre örebroare har dött i strider. När det centerpartistiska kommunalrådet uttalat att hemvändarna borde få jobb och terapi väcktes en hätsk debatt. De borde straffas, inte få jobb och terapi, protesterades det, inte minst på sociala medier.

Susanne Lindholm underströk vikten av att arbeta förebyggande, men också att straffa och stötta, och sa att det också var kommunalrådets åsikt, men det kom inte fram i det nedklippta inslaget i radio. Moderator Henrik G Ehrenberg ställde frågan hur man bemöter hemvändare som kan ha begått bestialiska brott.

– Det som kommer bort i debatten är att majoriteten har begått allvarliga oacceptabla brott, krigsbrott, sa Caroline Szyber. De ska straffas. Det talas om att de haft det jobbigt i skolan, det fanns inte tillräckligt med fritidsgårdar. Det må så vara, men man har alltid ett eget ansvar för sina handlingar. Och ska samhället gå in och stötta så är det som i alla andra fall, de ska först sona sitt brott.

Ingen omvänd

– Kommunerna måste ha tydligare fokus på vad som skett där borta.

Det är viktigt för en avprogrammeringsprocess också. En del har utfört brott, andra har trauman av att ha sett dem utföras, sa hon.

Hittills finns det ingen känd återvändare som blivit ”omvänd” eller avprogrammerats i Sverige.

Men finns det förutsättningar att utreda dessa brott i Sverige, undrade Henrik G Ehrenberg.

– Det tror jag. Det som skiljer det här krigsbrottet från andra är att de här personerna verkar triggas av att dokumentera och lägga ut det de gjort på nätet. De är stolta.

Så de kan vara lättare att lagföra, sa Caroline Szyber.

Det stämmer på den dömde 28-åringen. Hans film av misshandeln användes som bevis i rätten.

– Och står man bredvid och tittar på, så tycker jag att man har gjort sig skyldig till ett brott. Eller om man åker ned och stöttar de här rörelserna. Även om vi i dag inte har någon lag som säger att det är olagligt, så är det ett brott mot naturrätten, sa Caroline Szyber, som vill ha en diskussion om lagstiftningen. Och sa att man behöver agera tillsammans, i hela EU.

Var social, dela med dig!
,