Regeringen tar pengar från vanligt folk och ger till byggföretag

Regeringen gör bostadsmarknaden sjuk igen

I år bygger vi 40 000 lägenheter. Det är fler än på länge. Byggmarknaden har kommit långt i att effektivisera sina idéer om hur en bostad ska byggas. Nu nollställer regeringen förutsättningarna och istället för att utveckla sina affärsidéer kommer företagen börja bidragsoptimera. En tillfrisknande bostadsmarknad smittas ner på nytt. Regeringen valde idag när de presenterade sin satsning att bada presentera siffror från 2013 inte 2013, vilket är rätt anmärkningsvärt. Tydligt de vill sätta sin egna bild och inte spela att det äntligen börjats byggas mer, om än för lite i förhållande till efterfrågan.

Pressmeddelande

– Att fortsätta regelförenklingsarbetet för att korta vägen från idé till färdigt hus är ett bättre sätt att hantera skattebetalarnas pengar på än att strö dem över byggföretagen!

Det säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, i en första kommentar till regeringens förslag idag om att avsätta 3,2 miljarder kronor till subventioner till byggindustrin.
Regeringen säger att med den föreslagna budgetramen skulle det räcka till cirka 15000 lägenheter per år.

– Erfarenheten visar att subventioner i regel går till sådant som ändå hade byggts, därmed riskerar vi att skattebetalarnas pengar hamnar direkt i byggherrarnas fickor. Det är inte så jag vill använda våra gemensamma skattemedel!

– Vi behöver bygga mer bostäder men om staten ska subventionera så är det bättre att stödet går till individer istället för till byggföretag som redan gör miljardvinster. Men för en regering som inte vill eller kan förenkla återstår inget annat än subventioner. Subventioner som finansieras av småhusägare som får minskat ROT-avdrag. Noterbart är också att ROT-avdragets utförare, de mindre företagen, får se sin marknad reduceras till förmån för de större aktörernas byggprojekt.

– Stödet ska nu notifieras av EU. Vad händer med byggandet av nya hyresrätter under tiden? Den kraftiga ökningen vi har sett i produktion av nya hyresrätter kommer givetvis avstanna. Vem kommer att bygga nya hyresrätter när man inte vet hur stödet kommer att se ut i detalj? Det är klart att många kommer att avvakta. Det blir en jakt på subventioner istället för en jakt på effektiva lösningar.

Var social, dela med dig!