Alliansen: Regeringen paralyserar bostadsmarknaden med subventioner

Pressmeddelande

Alliansen: Regeringen paralyserar bostadsmarknaden med subventioner

– Istället för att fösa byggföretagen mot bidragsoptimering bör man bota marknaden från fördyrande byråkrati. Så kortas vägen mellan behov till bostad.

Det säger civilutskottets alliansföreträdare i en kommentar till regeringens förslag idag om att avsätta 3,2 miljarder kronor till subventioner för byggindustrin.
Regeringen uppger sig med den föreslagna budgetramen kunna stimulera byggnation av upp till cirka 15 000 lägenheter per år.

– Subventioner tenderar att gå till sådant som ändå hade byggts men som läggs på is i väntan på subventionen. Marknaden anpassar sig efter politikers besked. Företagen mister effektivitet och hållbara affärsplaner. Skattebetalarnas pengar hamnar i byggherrarnas fickor. Så här ska inte våra gemensamma skattemedel användas, säger Caroline Szyber (KD).

– Det behövs mycket mer bostäder. Om staten i någon mån ska stimulera marknaden bör stödet gå till individer. Men regeringens fokus borde fortsatt vara regelförenklingar. För en regering utan politisk ambition eller handlingskraft återstår dock bara dessa förödande subventioner, fortsätter Ewa Thalén Finnè (M).

– Detta är inte ett bostadspaket, utan ett krångelpaket, där man tar pengar från vanliga byggarbetare och ger dem till stora byggbolag. Regeringen finansierar detta med ett löftesbrott, nämligen att sänka ROT-avdraget. Stefan Löfven lovade innan valet att han inte skulle röra ROT-avdraget. Nu sviker han väljarna, fortsätter Ola Johansson (C).

– Denna typ av subventioner har prövats och har inte löst problemen på bostadsmarknaden. Arbetet med att minska hinder och krångel borde stå i fokus. Förslaget från regeringen är inte en rimlig användning av skattemedel, avslutar Nina Lundström (FP).

Var social, dela med dig!
,