Europas högsta arbetslöshet 2020?

Stefan Löfven gick till val på att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Men nu rullar hans regering fram en matta av saker som ökar arbetslösheten. Det blev exempelvis bara för någon vecka sedan mycket dyrare att anställa unga när arbetsgivaravgiften för dem fördubblades. Detta tillsammans med försämringar av RUT och ROT fick till och med den annars s-vänliga generaldirektören för Arbetsförmedlingen att ta bladet från munnen och påtala oro. Vill man på allvar att jobben ska bli fler måste man underlätta för de som skapar jobben men där lyser förslagen med sin frånvaro.

Vi hann påbörja arbetet för ett bättre företagsklimat när vi styrde och fortsätter nu lägga fram förslag på hur vi gör det enklare att vara företagare. Vi är övertygade om att enklare regler, ökad tillgång på riskkapital och konkurrenskraftiga skatter är viktiga bitar. Höjda skatter på jobb har aldrig varit svaret. Det vet Stefan Löfven, men han behöver snabba pengar till bidragshöjningar. På bekostnad av unga som söker sitt första jobb och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Höjda skatter och stelbenta regelverk skrämmer inte minst bort potentiella företagare, de som skapar framtidens jobb. Som ett led i att få fler att kunna och vilja bli företagare vill vi sänka kravet på aktiekapital vid start av aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Våra stelbenta regler inom LAS försvårar också för företagen att växa och anställa personer med rätt kompetens. Här svarar vi upp med att utöka undantaget från turordningsreglerna i LAS till fyra personer, istället för två, och att detta ska gälla företag av alla storlekar.

Utan tvekan behöver RUT och ROT utvecklas, inte avvecklas. För att ge ett exempel, innan RUT-avdraget infördes 2007 jobbade bara några hundra inom hemservicebranschen. I dag försörjer sig runt 17 000 personer inom den branschen. Dessutom har det varit nyckeln in för de som tidigare stod långt från arbetsmarknaden. Inte minst har det möjliggjort för barnfamiljer och äldre att ha råd med avlastning i hemmet. Att regeringen nu nedmonterar RUT är inte bara märkligt, det är rent ut sagt korkat.

Vi vill istället att fler tjänster ska ingå i RUT, exempelvis hjälp med tvätten. Vi inför gärna ett så kallat RIT-avdrag, som gör det billigare att köpa IT-tjänster i hemmet. Att köpa varandras tjänster är inte bara avlastande, det är också miljövänligt och en vinst för samhället rent ekonomisk.

Ska vi inte ha Europas högsta arbetslöshet 2020 måste det bli enklare att anställa och driva företag – Stefan Löfven har valt fel väg.

Var social, dela med dig!