Bilateralt investeringsavtal med Taiwan och EU

EU är en av Taiwans viktigaste handelspartners. Statistik ifrån Taiwan visar att från 1952 till (juli) 2014 uppgick de totala investeringarna från europeiska företag i Taiwan till 32.27 miljarder amerikanska dollar. Detta gör EU till en av de största utländska investerarna i Taiwan. Taiwan och EU skulle båda dra nytta av ett ännu djupare industriellt samarbete och fler investeringar.

Efter att Taiwans handelspakt med Nya Zeeland började gälla den 1 december förra året, har den samlade tillväxten för Taiwans import från Nya Zeeland ökat med 29.30% jämfört med samma period förra året. Till exempel ökade importen av jordbruksprodukter markant, som äpple och kiwi.

Export av jordbruksprodukter är viktigt för EU och står för ca 9% av EU: s totala export. Om EU och Taiwan kan fördjupa och bredda bilaterala investeringar och handel skulle det inte bara uppmuntra den europeiska exporten av jordbruksprodukter till Taiwan, samt förbättra skyddet av europeiska investeringar i Taiwan, men även locka fler taiwanesiska företag att investera i Europa. Detta skulle i sin tur bidra till att skapa fler arbetstillfällen för bägge parter.

På grund av Taiwans närhet både geografiskt och kulturellt med Kina och andra länder i Sydostasien, har taiwanesiska företag under de senaste decennierna gjort stora investeringar och utvecklat avancerade kontaktnät i dessa regioner. Detta skulle innebära en stor fördel för EU: s nuvarande strategi för ekonomisk tillväxt och kommersiella intressen.

Jag vill därför lyfta frågan om möjligheten för Sverige att i EU verka för ett ökat bilateralt samarbete mellan EU och Taiwan. Detta genom att uppmana EU att börja samtala med Taiwan om ett bilateralt investeringsavtal (BIA), gällande investeringar, offentlig upphandling och marknadstillträde för handel med tjänster, vilket i sin tur kan leda till ett heltäckande ekonomiskt avtal (ECA).

Var social, dela med dig!