Gemenskap och framtidstro

Den röd-gröna regeringen har presenterat en budget som slår hårt mot jobben, samhällsgemenskapen och framtidstron. Regeringens svar på framtidens utmaningar är höjda skatter på jobb och företagande, mindre frihet för människor att utforma sin egen vardag och förslag som leder till mindre givmildhet. Kristdemokraternas svar är det motsatta. Med vårt budgetförslag vill vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, vi ökar människors valfrihet och vi förbättrar möjligheterna till att skänka pengar till ideella organisationers hjälpverksamhet.

Om unga och nyanlända ska kunna känna gemenskap och framtidstro är möjligheten att få ett arbete helt avgörande. Genom ett arbete skapas förutsättningarna för att börja bygga upp sitt egna liv i Sverige. Som ung ger ett jobb möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden och det kan vara en förutsättning för att bilda familj. För en nyanländ är det första jobbet viktigt för att bli en del av en gemenskap och att kunna försörja sig i sitt nya land. För att underlätta för unga och nyanlända att få sitt första jobb vill vi kristdemokrater att de första 500 000 kronor som man tjänar ska vara skattefria. Att man får behålla en större del av sin inkomst gör att det blir mer attraktivt att söka och ta ett jobb. Det gör också att fler breddar sitt sökande av arbete till fler branscher. När fler kan tänka sig att ta olika jobb skapas det också nya arbeten. Det visar inte minst erfarenheterna från jobbskatteavdraget.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Därför har reformer som stärker valfriheten inom familjepolitiken och som stärker familjernas ekonomi fått stort utrymme i vårt budgetalternativ. Vi föreslår att vårdnadsbidrag ska erbjudas i samtliga kommuner och skjuter till pengar för detta. Vi föreslår också höjt barnrelaterat bostadsbidrag och att alla föräldrar ska erbjudas deltagande i föräldrastödsprogram.

I vårt budgetförslag sänker vi skatten för pensionärerna. Det gör regeringen också, men de väljer att finansiera det genom att höja skatten för personer över 65 år som arbetar och genom höjt tak för avgifterna inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna säger nej till dessa båda förslag. Sverige behöver fler som arbetar, inte färre. Och då behövs även de som är över 65 år. Det är inte heller rimligt att de mest sjuka och omsorgsberoende ska behöva få ökade kostnader.

Vårt budgetförslag har vi valt att kalla ”gemenskap och framtidstro”. Det är vad vi vill arbeta för.

Var social, dela med dig!