En budget som genomsyras av ett ovanifrånperspektiv

Nu har regeringens budget presenterats. Det är en budget som mer än något annat genomsyras av ett rödgrönt ovanifrånperspektiv. Inom jobbpolitiken sätter regeringen gärna upp garantier och mål om att sänka arbetslösheten men slår samtidigt effektivt undan benen på jobbskaparna. 40 miljarder kronor i höjda skatter försämrar villkoren för RUT-tjänstesektorn, slår mot äldre som vill jobba efter 65 års ålder och försämrar möjligheten för unga och utlandsfödda att få in en fot på arbetsmarknaden.

Regeringen talar gärna vackert om civilsamhällets roll men rycker samtidigt undan miljoner i resurser till hjälporganisationerna genom slopat gåvoavdrag.

I familjepolitiken fortsätter regeringen att styra och ställa och man skrotar den lilla valfrihet som familjen har genom att öka kvoteringen av föräldraförsäkringen och slopa vårdnadsbidraget.

I synen på jobb, civilsamhälle och familj präglas regeringen av ett ovanifrånperspektiv och en önskan om mer statlig styrning. Mot detta ställer vi kristdemokrater underifrånperspektivet, en starkare familj och ett starkare civilsamhälle. Det tar vi strid för!

Var social, dela med dig!
,