En flyktingpolitik med både hjärta och hjärna

Inte sedan andra världskriget har lika många människor befunnit sig på flykt. Varje dag kommer det över1000 asylsökande till vårt land. Antalet ökar för var dag som går. Det ställer stora krav på vårt samhälle och på hur vi bäst hjälper dem som nu flyr.

För att långsiktigt klara av att hjälpa människor i nöd och värna asylrätten behöver vi minska trycket på det svenska mottagandet och få flera länder i Europa att ta sitt ansvar. Därför vill vi införa tillfälliga uppehållstillstånd och ett system med säkra länder, där ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra behandlas snabbare.

Vi behöver också angripa roten till att så många människor flyr undan krig och förföljelse. Vi anser att Sverige bör ställa upp med svenska JAS-plan i kampen mot terrorn om den internationella alliansen så efterfrågar. Genom att öka resurserna till humanitära insatser via UNHCR, FN:s livsmedelsprogram och UNICEF hjälper vi också de som är kvar i krigets närområde

Vi kristdemokrater står upp för en human och rättssäker flyktingpolitik. Vi behöver hjälpa de människor som flyr hit, de som finns kvar i närområdet och samtidigt se till att fler länder tar sitt ansvar för att få ett jämnare mottagande. Det är en flyktingpolitik med både hjärta och hjärna.

Var social, dela med dig!