Civilutskottet offentliga utfrågning; Är familjerätten i takt med tiden?

Nästa vecka på torsdag ordnar Civilutskottet offentlig utfrågning; Är familjerätten i takt med tiden?
Webb-sänds på riksdagen.se

Tid: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 09.30 – ca 11.30
Plats: Riksdagens förstakammarsal (ingång från Riksplan)

09.30 Inledning – civilutskottets ordförande Caroline Szyber

09.35-10.25 Anföranden om 10 minuter vardera om

Makar och deras förmögenhetsförhållanden – Margareta Brattström, professor i civilrätt, Uppsala Universitet

Sambor och deras förmögenhetsförhållanden – Kajsa Walleng, juris doktor

Regler om faderskap och föräldraskap – Anna Singer, professor i civilrätt, Uppsala Universitet

Arvsrätt – Göran Lind, adjungerad professor, Örebro Universitet

En advokats syn på frågeställningarna – Johan Schüldt, advokat

10.25–10.40 Paus

10.40–ca 11.25 Frågor från utskottets ledamöter

Ca 11.25–11.30 Avslutning – civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand

Var social, dela med dig!