Sverige behöver fler poliser

Skriver med Ebba Busch Thor, Andreas Carlson, Caroline Szyber, Anna Järlemalm i Ekuriren om mer resurser till Sveriges polis.

Debatt Kristdemokraterna efterlyser fler poliser och presenterar fyra förslag kring en tilltänkt satsning.

Förra året minskade antalet poliser i Sverige, i en tid när vi behöver fler. I en tid med stor migration och förhöjt terrorhot är det djupt olyckligt att poliser väljer att lämna yrket. Enligt Polisförbundet slutade 832 poliser förra året, medan 646 polisaspiranter anställdes.

Förutom underbemanning och tuffa arbetsvillkor har de nya uppgifter som lagts på polisen det senaste året bidragit till en ohållbar arbetssituation. Vardagen för poliser skiftar. På vissa håll går en stor del av polisens insatser till att hantera oroligheter på asylboenden. På andra håll möts polisen av stenkastande ungdomsgäng vilket riskerar att andra insatser blir lidande. Hårdast drabbas boenden i områden där polis, ambulans och brandkår inte kan utföra sina uppdrag.

Nära och förtroendefulla kontakter mellan polisen och allmänheten är grunden för ett bra polisiärt arbete. Regeringen är passiv när den i stället borde ta sig an grundproblemen. Det måste anställas fler poliser för att komma till rätta med problemen. Vi kristdemokrater föreslår i vår vårmotion en omfattande satsning på Polisen med fyra olika delar. Totalt omfattar satsningen 3,8 miljarder kronor de närmsta fyra åren.

1. 2 000 fler poliser. Polisen behöver en kraftig resursförstärkning för att klara av dagens och morgondagens utmaningar. Vi föreslår därför att 2 000 fler poliser anställs till 2020. I huvudsak till ingripandeverksamhet och brottsförebyggande arbete, men också till gränspolisverksamhet.

2. Låt poliser vara poliser. Polismyndigheten efterfrågar fler civilanställda för att frigöra polisiära resurser. Vi föreslår därför en förstärkning med 500 civilanställda redan nästa år.

3. Förstärk terrorberedskapen. Vi föreslår en fördubbling av den nationella insatsstyrkan och att insatskonceptets regionala förmåga vid piketenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö stärks. Sammantaget en utökning med cirka 100 poliser. Samtliga poliser i yttre tjänst behöver utbildas i att hantera eventuellt terrorattentat.

4. Snabb förstärkning. Kristdemokraterna har även föreslagit en rad insatser för att snabbt avlasta polisen och höja förmågan. Vi vill exempelvis införa en nationell polisreserv, vilket innebär ett återinförande av beredskapspolisen.

Trots utmaningarna för polisen är förtroendet hos allmänheten alltjämt stort. Men förtroendet och tilltron kan inte på något sätt tas för given. Vi behöver nu skyndsamt öka resurserna till polismyndigheten. Totalt ger vår satsning 2 600 nya polisanställda i Sverige. Förtroende för samhällets institutioner tar lång tid att bygga upp, men kan gå fort att rasera.

Var social, dela med dig!