Rent seeking

13418905_1013405895362163_5000156035963729434_n

Igår kväll träffade jag colombiansk polis och talade om hur polisens styrs från riksdag och regering. Och att folket är arbetsgivare. I Colombia ligger de under försvaret. Intressanta frågor och samtal. Fick mynt som tack som jag ställer i justitieutskottets sessionssal.

De flesta möten och samtal ger reflektioner, några mer än andra.

Förr någon veckan sedan träffade jag Svenska dynamiska sportskytteförbundet. Vi höll inte med varandra om allt men ”rent seeking” vill jag tala mer om, se bilden ovan. Har politiker abdikerat för juridiken var rubriken på seminarium jag deltog i förra veckan. Nej men myndigheterna har fått mer makt, i vissa fall finns pådrivande tjänstemän. Vi politiker ändrar lagen om den förändras fr vår intention på straffrättens område men ex på mark- och miljöområdet i förhållande till bostäder måste vi börja göra mer uppföljningar. Strandskyddet, kommunala särkrav, Attefallshus, vissa PBL-tolkningar listan kan göras lång där myndigheter eller domstolar tolkat klart annorlunda än lagstiftaren och denna tolkning blivit verklighet.

Var social, dela med dig!