Inför privat initiativrätt i detaljplaneprocessen

Hemma efter studieresa i Venedig, mer om den längre fram på bloggen, och är taggad för Almedalen och redo för bostadsdebatter!!

Fjärde publicerade debattartikeln denna vecka, kom igår i Dagens samhälle om privat initiativrätt med Aron Modig, David Lega och Hampus Hagman.

Bostadsbristen. Många kommuner arbetar nu för fullt med att ta fram de detaljplaner som krävs för att möjliggöra fler bostäder. Men kommunerna kan inte arbeta hur snabbt som helst. Vi föreslår därför privat initiativrätt i detaljplaneprocessen, vilket skulle ge kommunerna möjlighet att istället ägna sig åt den långsiktiga planeringen, och snabba på processerna.

Efter många uppmaningar till regeringen från Kristdemokraterna bjöds allianspartierna i vintras in för bostadsförhandlingar. Trots att inbjudan andades reformvilja finns det hittills tyvärr ingenting som tyder på annat än besvikelse. Med Stefan Attefall (KD) i spetsen vände den förra regeringen på många stenar för att hitta möjligheter att bygga mer. Även den nuvarande regeringen har sagt sig vilja vända på alla stenar, men ännu har vi inte sett några tecken på att det faktiskt sker.

Den låga rörligheten och flyttskatterna måste adresseras, hyressättningssystemet måste ses över, behovet av större variation av upplåtelseformer är en annan fråga som regeringen måste ta tag i, bara för att nämna några av de många utmaningar som finns. En annan viktig fråga är möjligheten att få fram mer byggbar mark.

Många kommuner arbetar nu för fullt med att ta fram de detaljplaner som krävs för att möjliggöra fler bostäder, men också detaljplaner som möjliggör arbetsplatser, såsom industrilokaler och kontor och planer för infrastruktur. Men kommunerna kan inte arbeta hur snabbt som helst med hur många planer som helst. Det finns fler som har kompetens att arbeta med detta, och de måste få vara med och bidra.

Vi vill därför införa privat initiativrätt i detaljplaneprocessen. Det innebär att den som vill få en detaljplan producerad själv ska kunna göra nödvändiga utredningar och ta fram de handlingar som krävs för att kommunen ska kunna pröva planen. I dag kan den som vill bygga begära ett så kallat planbesked, och sedan invänta kommunens planering. Med privat initiativrätt skulle den som vill bygga studentbostäder, den som vill bygga äldreboenden eller den som vill bygga kontor själv kunna planera dessa.

Kommunen skulle med detta system få en annan roll. Det planerande arbetet skulle kunna fokuseras på mer långsiktigt strategiska planer. Detta viktiga arbete hamnar nu, åtminstone i Göteborg, på efterkälken när bostadsplaner prioriteras. I detaljplaneringen får kommunen en mer prövande roll istället för att producera själv.

Riksdagen beslutade under våren 2015 om ett tillkännagivande till regeringen om att utreda privat initiativrätt. Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade nyligen, efter ett initiativ från Kristdemokraterna, att staden vill bidra till utredningen genom att vara försökskommun. Göteborg har, liksom många andra kommuner, en omfattande bostadsbrist, och samtidigt vittnar många företag om att det är svårt att hitta lämpliga kontorslokaler. Staden har under lång tid planerat alltför lite vilket byggt upp en stor skuld. Nu har planeringen ökat, men behoven är fortfarande enorma. Genom att låta fler vara med i planeringen kan det bli fler planer, och därmed möjliggörs fler spadar i marken.

Bostadsförhandlingarna behövs, men de måste leda till reella reformer. Det håller inte att bara säga att man vill vända på alla stenar, man måste göra det också. Nu måste Peter Eriksson visa att regeringen menar allvar. Ett positivt svar på Göteborgs förändringsvilja är ett första steg till att omsätta ambitionerna till verklighet.

David Lega, kommunalråd (KD) Göteborg
Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), ordförande i civilutskottet
Aron Modig, riksdagsledamot (KD)
Hampus Hagman , ledamot i byggnadsnämnden Göteborg (KD), ordförande Kristdemokraterna Hisingen

Var social, dela med dig!