En reell äldreboendegaranti

Alltför många känner bristande tilltro till samhällets förmåga att garantera trygghet och oberoende på äldre dagar. Det måste mötas med politiska lösningar som tar hänsyn till våra olikheter och våra olika behov. Därför vill vi införa en äldreboendegaranti som garanterar varje person över 85 år en rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Många eftersträvar att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvanda skänker trygghet. Att kunna få hjälp i sitt eget hem, så länge som du själv önskar är viktigt. Men lika viktigt är det att inte förhindras en plats i ett äldreboende när du inte längre är trygg i hemmet.

Det finns berättelser om äldre som beskriver sitt hem som ett fängelse. Anhöriga som beskriver sin oro över att inte veta hur det har gått för pappa eller mamma under dagen. Att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende är inte något som en äldre person gör i onödan. Skälen är ofta medicinska, när behoven av stöd ökar så att hemtjänst inte längre är det bästa alternativet. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill i lag garantera att denna möjlighet erbjuds alla över 85 år.

Vårt förslag innebär att beslutet att flytta helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är inte att bestämma var den omsorgsbehövande ska bo. Deras ansvar är att se till att det finns platser för dem som behöver det. Ingen ska tvingas ut från sitt hem men ingen ska heller tvingas att bo kvar i hemmet. Först då lever vi upp till en reell äldreboendegaranti.

Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott
Caroline Szyber (KD), ordförande i riksdagens civilutskott

Var social, dela med dig!