Levande landsbygd

Karl-Tövåsens fäbod i Rättvik blev nyligen en snackis. Anledningen är att Skatteverket kräver elektroniska kassaregister för kontanthanteringen. På fäboden säljs ost, kaffe, smör och messmör. Men där finns ingen el, och bara fläckvis mobiltäckning. Att installera ett elektroniskt kassasystem är snudd på omöjligt. Skatteverkets hantering av fäboden i Rättvik är ett av många talande exempel på den okänslighet som byråkrati och rigida regelverk kan visa inför landsbygdens förutsättningar.

Människorna på landsbygden har kraften och klokskapen att ta vara på möjligheterna och utmaningarna. Vi vill vara med och skapa ännu bättre förutsättningar och underlätta för att det ska vara möjligt. Här är några av våra förslag:

• Tillgång till bredband är ett måste för en levande landsbygd. Därför vill vi att 100 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet senast 2025.

• Jordbruket spelar en central roll för landsbygdens näringsliv. Idag slutar fem mjölkbönder varje vecka. Så kan det inte fortsätta! Vi vill ge 1000 kronor till varje ko per år under tre år för att kompensera mjölkböndernas merkostnader.

• På många håll är det långt till närmaste polis. Dessutom rapporteras det om problem med stölder av diesel, utrustning och hela maskiner. Vi vill satsa 4 miljarder kronor på polismakten, för 2 000 fler poliser och 500 civilanställda och återinföra beredskapspolisen.

• Landsbygden har stora möjligheter att producera förnybar el. Men då behövs ett elnät som möjliggör detta.

• Strandskyddet måste reformeras för att enklare kunna bygga bostäder i strandnära lägen, förutom i beslutade skyddsvärda områden.

Ingen vet idag hur behoven ser ut i framtiden, men ett är säkert; vi, våra barn och barnbarn kommer att gynnas av att vi har en levande landsbygd som utvecklas och fortsätter att levererar livsmedel, energi och upplevelser.

Var social, dela med dig!